‘Diversiteitsbeleid moet bijdragen aan bedrijfsresultaat’

Nieuws | de redactie
20 november 2006 | Allochtonenbeleid is uit, diversiteitsbeleid is in. Uitgangspunt daarbij is dat met een goed diversiteitsbeleid geld te verdienen valt. Dit stelde Change Manager Diversity & Inclusion Mohamed el- Achkar (TNT) op een symposium van het Lectoraat HRM op de Haagse Hogeschool.

“Wat je ziet is dat allochtonenbeleid alleen maar aanslaat bij een klein groepje idealisten in de organisatie. Het zakt ook zo weer weg”. TNT ziet diversiteitsbeleid nu als businesscase. “Diversiteitsbeleid levert ons gewoon meer geld op. Als je bijvoorbeeld kijkt naar direct mail, dan wisten we tot voor kort niet goed hoe we bijvoorbeeld Turkse groepen moesten bedienen”. Toen KPN met een telefoon voor de Turkse doelgroep op de markt kwam, drong het besef bij TNT door dat ze hun steven moesten wenden: “We realiseerden ons dat we KPN niet goed konden helpen met hun verzoek een direct mailing te verzorgen onder de Turkse doelgroep”.

Het landelijke politiekorps heeft vergelijkbare conclusies getrokken, zo viel op te maken uit het betoog van Hans van de Berg, projectleider Referentiekader Diversiteit bij het Landelijk Expertise Centrum Diversiteit van de Politieacademie. “Als je met alleen blanke politieagenten bijvoorbeeld een Turkse verdachte hoort, heb je grote kans dat die weinig zegt. En voor een verhoor is het nu juist cruciaal dat de verdachte bereid is te praten”. Ook voor de aanwezigheid in de wijk is een gemengd politiekorps van belang. “Als in een zwarte wijk het politiekorps uitsluitend blank is, dan zullen mensen de politie nooit als hun politie gaan beschouwen”.

HHS-voorzitter Pim Breebaart schetste de inspanningen van de Haagse Hogeschool op dit punt. “In mei heeft het College van Bestuur besloten dat 50% van de nieuwe vacatures vervuld moet worden met mensen van niet-westerse afkomst. Van de 70 medewerkers die we in de periode van mei tot september hebben aangenomen, behoort 28% tot de nieuwe Nederlanders. Dat is niet zoveel als we in gedachten hadden, maar het is wel een succes”.

Projectleider Marita O’ Bryan lichtte toe welke maatregelen genomen worden om het personeelsbestand diverser te maken: “Bij veel leidinggevenden leeft helaas nog het idee dat een advertentie per se in de Volkskrant moet. Op die manier bereik je echter maar een bepaald publiek. Wij zijn andere netwerken gaan aanboren, onder meer via Vluchtelingenwerk, het CWI en allochtone docenten zelf”. Ze gaf toe dat het streven om meer nieuwe Nederlanders aan te nemen, op weerstand stuit. “Dat is ook logisch bij veranderingen als deze. Daarom moet je blijven pushen”.

Hier vindt u meer informatie over het lectoraat HRM van de Haagse Hogeschool en haar lector Sylvia van de Bunt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK