Een ‘reisgids’ voor universiteiten

Nieuws | de redactie
20 november 2006 | Een overzichtelijke informatiebundel, die aan de hand van heldere criteria inzicht geeft in de plus- en minpunten van universiteiten. Dat is waar de aankomende student van tegenwoordig grote behoefte aan heeft, zeggen de deelnemers aan de Eurotop for Top Students.

Want de huidige rankings, waaraan universiteiten en media veel waarde hechten, zijn niet bruikbaar voor studenten om de kwaliteit van een universiteit te beoordelen.

Het is een van de conclusies van de 43 deelnemers aan de Eurotop, met elf verschillende nationaliteiten. Na drie dagen onderling debat aan de Universiteit Maastricht presenteerden ze hun conclusies aan elkaar op vrijdag 17 november, om er vervolgens onderling het debat nog eens stevig over aan te gaan.
In deze Eurotop stonden de vragen centraal ‘wat is kwaliteit van onderwijs?’ en ‘komt internationalisering deze kwaliteit eigenlijk wel ten goede?’

Het merendeel van de studenten vindt dat kwaliteit geen uniform gegeven is dat voor iedereen aan dezelfde criteria voldoet. Om ervoor te zorgen dat iedereen zelf kan beoordelen welke universiteit voor hem persoonlijk de beste kwaliteit levert, moeten universiteiten heldere, eerlijke informatie geven over hun aanbod en hun sterke en zwakke punten. Daarnaast werd het idee voor een ‘Lonely Planet’, liefst met beoordelingen van studenten zelf, breed gedragen. De ‘officiële’ rankings komen veelal tot stand aan de hand van externe beoordelingen, waardoor universiteiten met een sterk imago, als bijvoorbeeld Oxford, een sterke uitgangspositie hebben. ‘Dat dit tegelijkertijd een universiteit is met een wat droge atmosfeer, komt hierin niet tot uitdrukking’, aldus een van de topstudenten. Daarnaast zien de studenten het als een zorg dat overheden de verdeling van geldstromen koppelen aan deze rankings, waardoor rijke topuniversiteiten deze positie moeiteloos behouden.

Internationalisering is in ieder geval voor deze groep studenten een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van een universiteit, zo bleek uit een laatste stemronde tijdens het debat. ‘Het vergroot de reputatie en de academische kwaliteit van een universiteit’, luidde een constatering. Dat er op dit gebied nog een aantal problemen te tackelen zijn, was ook duidelijk. Integratie tussen binnen- en buitenlandse studenten, taalproblemen en een verschillend niveau van vooropleiding zijn slechts een paar van de genoemde aandachtspunten. Ook oplossingen werden aangedragen. Zo zouden administratieve diensten, die dit moment nog worden ervaren als ‘enthousiasme killers’, meer volgen het principe van ‘one-stop shopping’ moeten werken, waardoor in één bezoek alles geregeld kan worden. Daarnaast zouden binnenlandse studenten hier niet anders behandeld moeten worden dan buitenlandse. Ook werd er gepleit voor een ‘buddy- systeem’, waarbij een binnenlandse student een ‘buitenlander’ onder zijn hoede neemt.

De bevindingen van deze tweede Eurotop for Top Students worden binnenkort aangeboden aan beleidsmakers op het gebied van onderwijs in alle landen waar de deelnemers uit afkomstig waren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK