Eerste lector in het mbo

Nieuws | de redactie
20 november 2006 | Voor het eerst heeft een mbo een lector aangesteld. Niek van den Berg is sinds kort lector Techniek aan ROC Zadkine, maar zij zal zich ook richten op een onderbouwing van het nieuwe leren. Want daaraan is in het middelbaar beroepsonderwijs grote behoefte.Het nieuwe, competentiegerichte leren binnen het beroepsonderwijs vraagt om een goede basis. Wat moeten studenten kennen en kunnen om hun beroep goed uit te kunnen oefenen en hoe kunnen ze dat het beste leren? Binnen het hoger beroepsonderwijs zijn er al langer lectoren werkzaam die zo’n basis leggen. Ook binnen het middelbaar beroepsonderwijs bestaat nu de behoefte aan een steviger onderbouwing van het concept van het nieuwe leren. Van den Berg, die bij regionaal opleidingencentrum Zadkine de voortrekkersrol van Lector Techniek vervult, benadrukt sterk het uitgangspunt dat de combinatie van onderzoeks- en ervaringskennis de beste leermeester is; daarom pleit ze voor een ‘evidence based’ benadering van onderwijs. Het ‘nieuwe leren’ kan dan uitmonden in een verstandige mix van ‘oud’ en ‘nieuw’ leren.

In haar lezing ging Van den Berg in op de schakel die de lector kan zijn binnen verschillende verbanden. Allereerst tussen school en samenleving. Hoe rust de school leerlingen toe die gaan werken in een samenleving die verandert, vergrijst maar ook verkleurt, individualiseert en informatiseert? Leerlingen die ook zelf niet meer, als voorheen, geduldig consumeren wat de school hun aanreikt, maar vragen naar het praktische nut van wat ze moeten leren en daar ook plezier in
willen hebben. Het competentiegerichte leren biedt de leerlingen de mogelijkheid te leren in realistische situaties die de betekenis van wat ze leren direct inzichtelijk maken. De rol van de docent verandert daarbij van onderwijzer naar begeleider. Dit wil niet zeggen dat het bestaande onderwijs verdwijnt, gewoon les op school door een docent blijft net zo goed van groot belang.

Kwalitatief goed beroepsonderwijs vereist een nauwe samenwerking tussen de beroepspraktijk en de school. Niet alleen om de leerlingen aan passende stages te helpen, maar ook om de expertise vanuit de praktijk de school binnen te halen. Te denken valt aan stages voor docenten, gastlessen van praktijkexperts, presentaties van stagiairs.

Omdat de beroepspraktijk vraagt om hoger en breder opgeleide medewerkers zal het beroepsonderwijs ervoor moeten zorgen dat leerlingen zich ook na het halen van hun diploma verder kunnen ontwikkelen. Een vloeiende overgang tussen voorbereidend, middelbaar en hoger beroepsonderwijs moet mogelijk blijven en ook binnen deze kolom speelt de lector een belangrijke rol.

Ten slotte zal de lector ook binnen het mbo kenniskringen gaan aansturen. Binnen deze kringen wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd dat bijdraagt aan innovatie van het onderwijs en van de beroepspraktijk. Zeker voor de sector techniek, waarvoor Van den Berg als lector is benoemd, liggen hier belangrijke mogelijkheden.

U leest hier de openbare les van Niek van den Berg«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK