Godsdienstvrijheid in EU

Nieuws | de redactie
30 november 2006 | De godsdienstvrijheid die de EU aan Turkije wil opleggen, blijkt in de EU zelf niet overal te worden nageleefd. Griekenland had bijvoorbeeld strikt genomen niet tot de EU toegelaten mogen worden, vindt dr. Evert van der Zweerde,  spreker op het congres van het Instituut voor Oosters Christendom (RU), dat donderdag 30 november zijn vijftienjarig bestaan viert. Het wil bijdragen aan een beter begrip van deze problematiek.De Europese Unie kent momenteel twee landen met een orthodox- christelijke meerderheid: Griekenland en Cyprus. De Griekse grondwet garandeert vrijheid van godsdienst, legt Evert van der Zweerde, universitair hoofddocent sociale en politieke wijsbegeerte, uit. ‘Dat is een van de toelatingseisen van de EU. Maar tegelijkertijd slaagt de orthodoxe meerderheid erin andere christelijke groeperingen te weren van hun grondgebied. Ze worden door plaatselijke overheden niet erkend als rechtspersonen en kunnen dus geen eigendom verwerven.’ Strikt genomen kun je dus stellen dat de EU Griekenland niet had moeten toelaten. In januari 2007 treden Bulgarije en Roemenië toe tot de EU, terwijl in Roemenië volgens Van der Zweerde een vergelijkbare situatie bestaat als in Griekenland.

Van der Zweerde ziet gelukkig ook een stimulerende rol van het Oosters Christendom in de Europese integratieproblematiek. ‘Een flink aantal orthodoxe landen in Europa kent grote islamitische minderheden die daar al heel lang wonen. En dat gaat uitstekend: onder meer in Bulgarije zijn er weinig spanningen tussen de christelijke meerderheid en de islamitische minderheid. Het is dus denkbaar dat daar modellen te vinden zijn die ook hier goed kunnen werken.’ De Bulgaarse bevolking vindt dat ‘er gewoon niet zo moeilijk gedaan moet worden’. Het gaat prima zolang iedereen elkaar met rust laat. Van der Zweerde weet niet of dit gedachtegoed zomaar naar West- Europa overgeplant kan worden. ‘Maar het laat zien dat vreedzaam samenleven in ieder geval wél mogelijk is.’

Het IVOC kreeg een NWO- subsidie om verder onderzoek te doen naar deze situatie binnen Europa. ‘Het gaat hier niet om buitenlanden waar we niks mee te maken hebben’, benadrukt Van der Zweerde. ‘In een aantal Europese landen laat de traditionele religie heel weinig ruimte aan andere religieuze groeperingen, wat dus op gespannen voet staat met de godsdienstvrijheid. Zowel de academici als het publiek moeten in de gaten krijgen wat er in die landen aan de hand is. In landen als Roemenië en Griekenland – maar ook Polen, waar de rooms-katholieke kerk domineert en andere christelijke groeperingen de pas probeert af te snijden – is sprake van mensenrechtenschendingen. Een probleem dat onder ogen gezien moet worden.’

Symposium ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van het IVOC. Donderdag 30 november, 13.00 uur in de Aula. Meer informatie: www.ru.nl/ivoc.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK