Hoe krijg je greep op LLL?

Nieuws | de redactie
9 november 2006 | Op 15 november spreekt HvA-lector Ruud Duvekot zijn Openbare Les uit. Zijn lectoraat onderzoekt vraagstukken van 'leren waarderen' en EVC . Hij zal daarbij nader in gaan op de mogelijkheden die de Erkenning van Verworven Competenties biedt om grip te krijgen op de huidige ontwikkelingen rond ‘leven lang leren’-strategieën. EVC draait om het principe dat mensen leerwegonafhankelijk en continu leren: al werkend, studerend, bij hobby's, vrijetijdsbesteding, thuis en natuurlijk ook op school. De openbare les onder de titel ‘Rozen voor het oprapen’ gaat over het proces om al die leerervaringen te benutten en individuen zodoende tot een mooie bos rozen te laten opbloeien.

Hij gaat hierbij in op vragen rond toegankelijkheid en kwaliteit van een leven lang leren bij gebruik van de EVC- systematiek. Speciale aandacht gaat uit naar de ambitie van de HvA om met de combinatie van EVC plus maatwerk nieuwe doelgroepen te helpen met het versterken van hun carrière op de arbeidsmarkt.

Plan 3.000: EVC-totaal bij de HvA
EVC is binnen de HvA al beschikbaar voor een groot aantal opleidingen. In 2004 is de systematiek gecertificeerd, als eerste en vooralsnog enige in het hbo. Met Plan 3.000 wil de HvA in de periode 2006- 2008 minimaal 3.000 EVC-procedures uitvoeren. Het doel is het creëren van een -zo kort mogelijke- individuele leerweg voor iedereen met (werk)ervaring. Zo draagt de HvA bij aan de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt, het stimuleren van onderwijsinnovatie en de vormgeving van een leven lang leren.

Partners
Met de Koninklijke Metaalunie, ABVAKABO FNV, het CWI en de Koninklijke Landmacht zijn al samenwerkingsconvenanten ondertekend. Met diverse andere organisaties wordt nu gesproken over nauwe samenwerking. Inzet van de HvA is een breed samenwerkingsverband te ontwikkelen met organisaties uit alle arbeidsmarktsectoren. De HvA faciliteert de partners bij de voorlichting, de werving van kandidaten en verankering van EVC in hun eigen organisaties. Daarnaast voert de HvA EVC-procedures uit en levert, desgewenst, aansluitende opleidingstrajecten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK