IT kan vertrouwen helpen vergroten

Nieuws | de redactie
3 november 2006 | Het vertrouwen van de Nederlandse burger in de overheid staat steeds meer onder druk. Dat komt niet direct door de opkomst van internet, maar het toegenomen gebruik van informatie- en communicatietechnologie heeft deze trend wel versterkt. Toch kan ICT de overheid ook juist helpen om het vertrouwen van de burger te herstellen, vindt bestuurskundige Marcel Thaens. Hiervoor is wel een minder eenzijdige benadering nodig van het gebruik van ICT in openbaar bestuur. Thaens aanvaardt 10 november het ambt van bijzonder hoogleraar ‘ICT en strategisch innoveren in de publieke sector’vanwege Ordina Holding B.V met de oratie: Verbroken verbindingen hersteld? Over de noodzaak van een bestuurskundig perspectief op ICT en strategisch innoveren in de publieke sector.


Dat ICT toepassingen in openbaar bestuur tot nu toe niet hebben geleid tot een verbetering van het vertrouwen van de burger in het bestuur, heeft volgens Thaens vele oorzaken. Zo wordt bij de invoering van ICT in het bestuur vooral gekeken naar het efficiënter maken van informatieverstrekking van de overheid. Maar de overheid is meer dan alleen een verstrekker van informatie. Ze moet bij de invoering en het gebruik van ICT niet alleen kijken naar een economische doelstelling (hoe kan de informatieoverdracht goedkoper en efficiënter), maar moet ook oog hebben voor politieke, juridische en technisch-wetenschappelijke doelstellingen (hoe kan ICT bijvoorbeeld bijdragen aan een beter democratisch proces).
Thaens pleit er daarom voor om strategische ICT-innovaties in de publieke sector te beschouwen als een bestuurskundig vraagstuk. Het hanteren van de in de bestuurskunde gangbare onderscheiding tussen economische, juridische, technisch-wetenschappelijke en politieke rationaliteit, kan de informatiekundige, eenzijdige invalshoek in de praktijk doorbreken. Daarnaast stelt hij dat de aansturing van ICT-innovaties binnen de overheid verbeterd moet worden.

Prof.dr. M. (Marcel) Thaens (1968) is management consultant bij Ordina Public Management Consulting en partner van de Ordina groep. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar ICT en strategisch innoveren in de publieke sector verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook is hij partner bij het Center for Public Innovation. Voor zijn aanstelling in Rotterdam was hij enkele jaren als parttime universitair hoofdonderzoeker verbonden aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK