‘Lissabon overstemt Bologna’

Nieuws | de redactie
30 november 2006 | "Bologna is at risk" waarschuwde oud-EUA-voorzitter Eric Froment op het eerste European Forum for Quality Assurance over het toegroeien naar een kwaliteitscultuur in het HO. In zijn keynote speech gaf Froment aan dat het Lissabonproces het Bolognaproces aan het overvleugelen is in Europa. Doordat in Lissabon doelstellingen zijn geformuleerd en in Bologna slechts harmonisatieprocessen, is Lissabon op dit moment krachtiger.

 Doordat de economische waarde van het hoger onderwijs zwaarder op de Europese politieke agenda drukt dan haar fundamentele maatschappelijke waarde, dreigt de laatste uit het zicht te raken. Hoewel de uiteindelijke doelen dus verschillend zijn, moeten zowel het Lissabon- als het Bolognaproces de kwaliteit van het hoger onderwijs verbeteren. De wijze waarop moet niet die van concurrentie (Lissabon), maar die van samenwerking (Bologna) zijn. Om het Bolognaproces en het Lissabonproces elkaar te laten versterken is het nodig om op het gebied van onderwijskwaliteit dus ook te kijken naar resultaten (Lissabon) en niet louter naar processen (Bologna).

Er worden in Europa zoveel theoretische discussies gevoerd en zoveel pagina’s tellende wetenschappelijke artikelen over de processen van kwaliteitszorg geschreven, dat we uit het oog verliezen waar het precies om draait, stelde Peter Willams. “Are we doing a good job?” is volgens de voorzitter van de European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) de vraag die de onderwijsinstellingen moeten beantwoorden om over hun kwaliteit te kunnen oordelen. Wat kwaliteitszorg betreft betoogt ook hij dat we ons in Europa moeten afvragen of de procesoriëntatie van de in Bergen vastgestelde Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area wel de juiste benadering is voor kwaliteitszorg. Doet een opleiding de goede dingen en doet een opleiding die dingen goed, zou de centrale vraag moeten zijn voor succesvolle kwaliteitszorg.

U leest een uitvoerig verslag en nabeschouwing op het congres in München -met dank aan Bart Buijs, bestuurslid van het ISO- op de pagina Forum in het podium Kwaliteitszorg en accreditatie.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK