Ommezwaai PvdA contra leerrechten

Nieuws | de redactie
7 november 2006 | De PvdA maakt een opmerkelijke zwenking in het HO-debat. Na jaren steun voor het beleid van Nijs en Rutte bij de invoering van leerrechten keert de partij zich hier nu tegen. In het ScienceGuide/VSNU-debat in LUX te Nijmegen kondigde Kamerlid Jacques Tichelaar aan, dat zijn partij in een volgend kabinet niet langer uitgaat van de invoering van leerrechten. "Het uitstel daarvan tot in 2008 maakt het ook logisch, dat wij eerst maar eens heel goed kijken of wij dit überhaupt nog willen.

Als ik zie hoeveel gedoe, onduidelijkheid en rompslomp het mee lijkt te brengen voor de instellingen, studenten en de uitvoeringsorganen, ga ik nu niet meer zonder meer uit van de invoering.” CDA en VVD reageerden verbluft, want -zoals CDA’ster Cisca Joldersma zei- “je hebt nog tot in het laatste debat hierover vorige week met ons samen amendementen ingediend, gesteund en vóór de nieuwe wetgeveing gestemd. En nu is het campagne en zeg je dit, ik begrijp hier helemaal niets meer van!” Tichelaar onderbouwde de zwenking van de PvdA met zijn inschatting, dat de Kamer en hijzelf “door Rutte gewoon belazerd zijn. Ik zeg dat niet gauw, maar ik voel dat wel zo. Nog in dit voorjaar en in de zomer vroegen wij of de voorbereiding van de invoering, de regelgeving, en met name ook het hiervoor noodzakelijke Studielink naar behoren liep. ‘Het gaat goed, we lopen op schema’ riep Rutte dan steeds. Hij ging iets anders doen en nu zit er een nieuwe staatssecretaris en die zit met een hoop scherven. Daarom dat ik zeg: op deze basis doen wij hier niet meer aan mee.”

De PvdA zou de grondgedachte van de leerrechten niet volledig willen verwerpen, zo bleek in het debat. Maar dan zou wel een “ordentelijke aanpak en invoering” een strikte voorwaarde zijn. Daarover zou de partij met gelijkgezinden in een formatie dan wel scherpe afspraken wilen maken. Uiteindelijk  zouden deze moeten leiden naar een echt studentgebonden bekostiging van het HO, onderstreepte Tichelaar. “Wat mij betreft zijn de leerrechten nooit veel meer geweest dan een overgangsstadium naar zo’n systeem.” Over de leerrechten zei kandidaat-minister Ronald Plasterk vrijdag al, dat deze “een neiging van het beleid in de voorbije jaren waren, die zich breed uitstrekte in de politiek, van de VVD tot en met de PvdA. Ik zou er mee oppassen. Het is volgens mij niet reëel, de student als homo economicus is een fictie.” Hij wees er op dat studenten het liefst dichtbij huis gaan studeren en gelooft ook niet dat zij bij gebleken gebreken in de kwaliteit elders een opleiding gaan zoeken. “Ze blijven ook zitten als het onderwijs niet goed is.”«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK