Plankton onverwacht onstabiel in oceanen

Nieuws | de redactie
10 november 2006 | Nguyet Nga Pham Thi bestudeerde aan de UvA voor zijn aanstaande promotie het dynamisch gedrag van fytoplankton met behulp van een wiskundig model. Fytoplankton is de generieke naam van micro-organismen die leven in meren, zeeën en oceanen. Voor hun groei hebben ze licht en voedsel nodig. Licht is afkomstig van het invallend zonlicht op het wateroppervlak, terwijl voedsel wordt aangevoerd vanuit de diepte. Net als planten en bomen kan fytoplankton CO2 opnemen uit de atmosfeer en via fotosynthese omzetten in biomassa. Dit zinkt vervolgens naar de bodem van de oceaan. Op deze manier helpt plankton het broeikaseffect te verkleinen.

Een verrassende uitkomst van het onderzoek is dat fytoplanktonpopulaties sterke schommelingen – in de grootte van de populatie alsook in de plaats (diepte) waar het meeste plankton zit – vertonen, indien de verticale menging van het voedsel kleiner wordt. Deze voorspelling van het model was tamelijk onverwacht, omdat het indruist tegen de traditionele opvatting dat plankton diep in de oceaan een stabiel systeem zou vormen. Dit fenomeen kan een negatieve uitwerking hebben op de hoeveelheid plankton en daarmee op de opname van CO2 in de oceanen. Aangezien klimaatmodellen voorspellen dat global warming de menging in de oceanen zal verkleinen, dreigt hier een zelfversterkend effect.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK