Tot 2016 6 miljard extra voor kennis

Nieuws | de redactie
1 november 2006 | Alle grote maatschappelijke partijen hebben zich verbonden aan een verhoging van de Kennisinvesteringsquote naar 9%, waarmee Nederland in 2016 tot net onder de Europese top zou reiken. Hiervoor zal in de komende twee kabinetsperioden 6 miljard extra publieke investeringen nodig zijn. Het manifest Nederland, het land van talenten van het Innovatieplatform, wil volgens SER-voorzitter Rinnooy Kan in de kern het motto ‘werk, werk,werk’ vervangen door ‘talent, talent, talent’.

VSNU- voorzitter Ed D’Hondt noemt het “een uitgekiende beleidsagenda, die een eind zal maken aan de blijvende onderfinanciering van het hoger onderwijs. De verkiezingsprogramma’s zijn op dit punt zo vaag, dat in een volgend kabinet alles en niets kan gebeuren. Wij samen moeten ervoor zorgen, dat met dit manifest na de verkiezingen dus het goede gebeurt”.

KNAW-president Van Oostrom noemde drie elementen als fundamenteel in dit manifest. Ten eerste kiezen de ondertekenende partijen voor het talent, met name onder jongeren. Dit acht hij de beste investering in een duurzame ontwikkeling van een kennissamenleving. Ten tweede bevat het stuk een open oog voor de intense verwevenheid van onderwijs en onderzoek, terwijl deze vaak als gescheiden beleidsgebieden worden benaderd. Ten onrechte, het is schering en inslag van hetzelfde kleed. Ten derde biedt het een goede balans in het versterken van de basis en de top van kennis. “Wij selecteren als Academie ons natuurlijk suf, maar dit kan niet bestaan zonder een brede basis voor de kennisinfrastructuur. Sterker nog, zonder die basis kan die top helemaal niet ontstaan” .

Het alternatieve motto dat HBO-raad voorzitter Terpstra suggereerde, in verwijzing naar de ‘VOC- mentaliteit’, was Werkelijk Innovatief en Competitief Nederland (WIC). Op zijn aarzeling of deze historische analogie wel gepast zou zijn, zei Van Oostrom desgevraagd: “Deze is zeer af te raden”. Niet onbegrijpelijk, want veel meer dan de VOC was de WIC het centrum van de slavenhandel in de wereld in de zeventiende en achttiende eeuw.

U vindt hier de Kennisinvesteringsagenda


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK