Tweejarige masteropleiding voor GZ-psychologie

Nieuws | de redactie
15 november 2006 | De studieduur van de masteropleiding klinische en gezondheidszorgpsychologie moet worden verlengd naar twee jaar. Voor masteropleidingen op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie en/of onderwijs- en ontwikkelingspsychologie bestaat deze noodzaak niet. Eénjarige masteropleidingen vormen ook in de toekomst een zinvolle voorbereiding op een scala van academische psychologische functies waarvoor geen gespecialiseerde beroepstraining is vereist.Dit blijkt uit de adviesnota “Reguliere masteropleidingen psychologie in Nederland: is een tweejarig curriculum noodzakelijk?” van de Commissie beoordeling cursusduurverlenging reguliere masteropleidingen psychologie. De commissie, onder voorzitterschap van prof.dr. W.J.M. Levelt, heeft op verzoek van de NVAO een algemene uitspraak geformuleerd over de noodzaak van een tweejarig curriculum voor de reguliere masteropleidingen psychologie in Nederland.

Klinische en gezondheidszorgpsychologie
Volgens de commissie doet een gezondheidszorgpsycholoog – net als een arts – en relatief meer dan een arbeids-/organisatiepsycholoog of een schoolpsycholoog – interventies die rechtstreekse gevolgen hebben voor het welzijn van een individuele persoon. Dit kenmerk van de beroepsactiviteit impliceert hoge eisen voor de opleiding. In haar advies beveelt de commissie aan dat alle Nederlandse psychologieopleidingen die toegang geven tot de beroepen van gezondheidszorgpsycholoog of van psychotherapeut bij de NVAO een toetsingsbesluit aanvragen voor een tweejarige masteropleiding. Hierbij moet het vanzelfsprekend zijn dat de opleiding voldoende personele middelen en andere faciliteiten (zoals gesuperviseerde stageplaatsen) inzet. Instellingen die de studieduur van hun masteropleiding op het gebied van klinische en gezondheidszorgpsychologie willen verlengen, kunnen het programma door de NVAO laten beoordelen en daarna met het advies van de NVAO ter besluitvorming voorleggen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Arbeids- en organisatiepsychologienen/of onderwijs- en ontwikkelingspsychologie
Voor de reguliere masteropleidingen arbeids- en -organisatiepsychologie en/of onderwijs- en ontwikkelingspsychologie maakt de commissie een andere afweging. Zonder de wenselijkheid te betwisten van vijfjarige psychologische beroepsopleidingen, meent de commissie dat de noodzaak daartoe onvoldoende is aangetoond. De Kamer Psychologie van de VSNU -waarin alle opleidingsdirecteuren van de Nederlandse opleidingen vertegenwoordigd zijn – noch het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft tot nu toe hiervoor overtuigende argumentatie verschaft. Ook heeft geen enkele universiteit zich nog bereid getoond voldoende staf en opleidingsfaciliteiten in te zetten om intensieve beroepstrainingen op deze gebieden te realiseren.Verzoeken om toetsing door de NVAO op deze gebieden moeten daarom volgens de commissie voorlopig steeds van geval tot geval worden geëvalueerd.

Klinische en gezondheidszorgpsychologie

Volgens de commissie doet een gezondheidszorgpsycholoog net als een arts – en relatief meer dan een arbeids-/organisatiepsycholoog of een schoolpsycholoog – interventies die rechtstreekse gevolgen hebben voor het welzijn van een individuele persoon. Dit kenmerk van de beroepsactiviteit impliceert hoge eisen voor de opleiding. In haar advies beveelt de commissie aan dat alle Nederlandse psychologieopleidingen die toegang geven tot de beroepen van gezondheidszorgpsycholoog of van psychotherapeut bij de NVAO een toetsingsbesluit aanvragen voor een tweejarige masteropleiding. Hierbij moet het vanzelfsprekend zijn dat de opleiding voldoende personele middelen en andere faciliteiten (zoals gesuperviseerde stageplaatsen) inzet. Instellingen die de studieduur van hun masteropleiding op het gebied van klinische en gezondheidszorgpsychologie willen verlengen, kunnen het programma door de NVAO laten beoordelen en daarna met het advies van de NVAO ter besluitvorming voorleggen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Arbeids- en organisatiepsychologie en/of onderwijs- en ontwikkelingspsychologie
Voor de reguliere masteropleidingen arbeids- en organisatiepsychologie en/of onderwijs- en ontwikkelingspsychologie maakt de commissie een andere afweging. Zonder de wenselijkheid te betwisten van vijfjarige psychologische beroepsopleidingen, meent de commissie dat de noodzaak daartoe onvoldoende is aangetoond. De Kamer Psychologie van de VSNU – waarin alle opleidingsdirecteuren van de Nederlandse opleidingen vertegenwoordigd zijn – noch het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft tot nu toe hiervoor overtuigende argumentatie verschaft. Ook heeft geen enkele universiteit zich nog bereid getoond voldoende staf en opleidingsfaciliteiten in te zetten om intensieve beroepstrainingen op deze gebieden te realiseren. Verzoeken om toetsing door de NVAO op deze gebieden moeten daarom volgens de commissie voorlopig steeds van geval tot geval worden geëvalueerd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK