Voorbij de scheiding van kerk en staat?

Nieuws | de redactie
23 november 2006 | Zowel in de wetenschap als in het publieke debat is er sprake van een voor velen onverwachte en verwarrende ‘come back’ van religie. De WRR wil om die reden de relatie tussen religie en publiek domein opnieuw in beeld brengen. Tijdens de WRR-lecture 2006 op 19 december staat deze relatie dan ook centraal.Godsdienstsociologen stellen de eerder dominante hypothese van steeds voortgaande secularisering van moderne samenlevingen ter discussie. Recent empirisch onderzoek dat verder kijkt dan kerkbezoek biedt inzicht in een zich ingrijpend transformerende ‘religieuze praxis’. In het publieke debat wordt gewezen op de waarde van religie voor de samenleving, maar blijkt telkens ook de felle weerstand die zij oproept. Er worden veel vragen gesteld over de rol die religie mag spelen in het publieke domein en over de trekken grenzen van staatsinvloed op de manifestatie van religie. Deze vragen doen zich voor terwijl de grenzen van het publieke domein vervagen onder invloed van internationalisering en virtualisering. Het nadenken over de verhouding tussen religie en publiek domein kan daarom niet worden opgesloten in discussies over het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat.

De WRR wil om die reden de relatie tussen religie en publiek domein opnieuw in beeld brengen. Daarbij gaat het zowel om het (empirisch) onderzoeken van de (positieve of negatieve) invloed van religie op de democratie en het vreedzaam samenleven, als om de vraag of de overheid nieuwe oriëntatiekaders behoeft om hiermee om te gaan.

Tijdens de WRR-lecture 2006 spreken twee prominente internationale wetenschappers die zich in tal van publicaties intensief met bovengenoemde onderwerpen hebben beziggehouden. Zij beschouwen de samenleving als de autonomie van individuele burgers.

Een klein panel dat bestaat uit dr. Job Cohen (burgemeester van Amsterdam), mr. Piet-Hein Donner (oud-minister van Justitie), mw prof.dr. Heleen Dupuis (emeritus hoogleraar Medische Ethiek en senator) en prof.dr. Wim van de Donk (voorzitter van de WRR), voorziet onder leiding van drs. Jacobine Geel (theologe, programmamaker en voorzitter van het Burgerforum) beide lezingen van kritische kanttekeningen en beoordeelt hun betekenis voor (toekomstige) ontwikkelingen in Nederland en Europa.

Professor Hans Joas is vice- president van de International Sociological Association (ISA) en directeur van het Max Weber Centrum in Erfurt. Joas is tevens als hoogleraar sociologie verbonden aan de Universiteit van Chicago. Hij is lid van de Berlijn- Brandenburgse Academie der Wetenschappen. Reeds geruime tijd heeft Joas belangstelling voor de sociologische  kant van religie. Met name de verschijningsvormen en dynamiek van normen en waarden in de moderne tijd hebben zijn aandacht. Een van zijn laatste publicaties is het binnenkort ook in de Engelse taal beschikbare boek Braucht der Mensch Religion?

Politicoloog en socioloog professor Alan Wolfe is hoogleraar aan het Boston College. Hij is tevens directeur van het Boisi Center for Religion and American Public Life, Boston College, Massachusetts. Wolfe maakt deel uit van de task force ‘Religion and Democracy in the United States’. Professor Wolfe leidde twee uitwisselingsprogramma’s onder auspiciën van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, waarbij met Islamitische wetenschappers werd gesproken over het de scheiding van kerk en staat. Zijn meest recente publicaties zijn:  Does American Democracy Still Work? en The Transformation of American Religion.

Voor het volledige programma op 19 december klikt u hier.

Voor het het Achtergronddossier met lezenswaardige links klikt u hier.

U kunt zich voor 1 december a.s. per e-mail aanmelden voor het bijwonen van de WRR-Lecture 2006, onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en evt. e-mailadres van uw organisatie.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK