VVD schiet voorstel Hermans af

Nieuws | de redactie
14 november 2006 | De VVD ziet niets in het voorstel van partijgenoot, oud-minister Hermans om het bedrijfsleven meer zeggenschap te geven over de besteding van de publieke middelen in het hbo en ander beroepsonderwijs. "Wij willen dat de samenwerking tussen die twee geïntensiveerd wordt," onderstreepte Kamerkandidaat Lilian Callender in een debat op de Haagse Hotelschool. "De toonzetting moet positief zijn. Ik vind het daarom geen goed idee, want we willen de autonomie van het onderwijs juist versterken."

Desgevraagd of haar partij de opvatting van Hermans niettemin in overweging zou gaan nemen, zei Callender dat de oud-minister en MKB-Nederland voorzitter “niet op de lijst staat. Als u weet hoeveel leden de VVD heeft, snapt u toch ook, dat ik moeilijk op iedereen in kan gaan die iets vindt.” Ook andere debatdeelnemers bij de HBO-raad zagen weinig in de voorzet van Hermans. “Flauwekul” noemde PvdA’er Tichelaar het en was verbaasd, “dat een oud-minister van OCW met zijn kennis van zaken zo’n voorstel kan doen. Wat hij voor de BVE-sector voorstelt over de inbreng van het bedrijfsleven dat gebeurt allang en dat zou juist hij toch kunnen weten.”

De kritiek vanuit MKB- Nederland vonden de meesten dan ook vooral jammer. “Stop met elkaar zwart maken in het onderwijs, er is nog zoveel goeds dat je samen kunt doen,” zei Tichelaar. Ook Doekle Terpstra van de HBO-raad bepleitte “een einde aan het gejeremieer. Sinds mijn aantreden en mijn eerste ervaringen in het hoger onderwijs is mij opgevallen dat het systeem bol staat van het wantrouwen. Dat moet echt anders, want op deze manier moet je niet denken dat je anderen in de samenleving ertoe brengt dat zij in je willen investeren.”

De MBO-raad voelt zich ook niet erg aangesproken en herinnert eraan, dat ROC’s, mkb-bedrijven en kenniscentra hebben in het voorjaar van 2006 al een convenant sloten om gezamenlijk de Nederlandse economie in de hoogste versnelling te brengen. Onderdelen van deze gezamenlijke afspraken zijn een tweede tranche van het MKB- Leerbanenplan, opscholing van werkenden, garanties voor leerwerkplekken en stages,innovatievouchers voor ondernemers en de zij- instroom van praktijkleraren uit het beroepsonderwijs. De MBO Raad herkent zich dan ook niet in de kritiek van MKB-Nederland dat samenwerking met ROC’s niet goed mogelijk zou zijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK