Bundeling onderzoek naar duurzame energie

Nieuws | de redactie
7 december 2006 | “Alleen technologie kan met oplossingen komen voor het energievraagstuk”, stelt Tim van der Hagen, hoogleraar Reactorfysica van de TU Delft. Op zijn initiatief heeft een aantal gerenommeerde onderzoeksinstellingen het Nederlandse Onderzoeksplatform voor Duurzame Energievoorziening (NODE) gelanceerd.

NODE heeft als doel hun kennis op het gebied van de toekomstige energievoorziening, toegankelijker te maken voor overheid en industrie. Daarnaast zal het platform samenwerking stimuleren, zowel tussen de instellingen onderling, als tussen de instellingen en het bedrijfsleven. NODE wil bovendien het maatschappelijke debat over de toekomst van de energievoorziening in Nederland aanjagen.

Het energievraagstuk zal de komende decennia de politieke en maatschappelijke agenda’s domineren. De oprichtende hoogleraren hebben hierover een brief geschreven om het beleid een nieuwe impuls te geven. U leest deze op de pagina Kabinetsformatie. Er zal flink geïnvesteerd moeten worden in alternatieve, duurzame energiebronnen, om onze afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen te beperken en de uitstoot van CO2 fors te verminderen. Onder meer door de sterke groei in China en India zal het energiegebruik in de komende decennia flink groeien en zowel de energievoorziening als het klimaat verder onder druk zetten.

Prof. Tim van der Hagen onderstrept de betekenis van deze samenwerking. “Probleem is dat onderzoek op het moment versnipperd plaatsvindt en dat beleidsmakers, industrie en wetenschappers elkaar niet genoeg kunnen vinden om tot haalbare oplossingen te komen”. Daarom hebben de grote onderzoeksinstellingen, waaronder Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), FOM-Rijnhuizen en de drie technische universiteiten, de krachten gebundeld in het Nederlandse Onderzoeksplatform voor Duurzame Energievoorziening.

Deze instellingen hebben allemaal toponderzoek in huis op het gebied van de energietechnologie voor de toekomst, zoals zonnecellen, waterstof, biomassa, wind-, kernsplijting en kernfusie. NODE gaat eerst het bestaande onderzoek in kaart brengen. Via bijeenkomsten en overleg wordt aan samenwerkingsprojecten gewerkt en wordt kennis uitgewisseld met de industrie. Naast het beter ontsluiten van kennis en het samen ontwikkelen van nieuwe technieken, gaat NODE zich actief en structureel mengen in het maatschappelijke debat over de toekomst van energievoorziening in Nederland. Van der Hagen: “Keuzes voor energiesystemen zijn voor de lange termijn. Het publieke en politieke debat wordt echter sterk gedreven door de actualiteit, waarbij de wetenschappelijke onderbouwing vaak te wensen over laat. Daarom willen we de afstemming tussen wetenschappers stimuleren om politiek, media en publiek van relevante en valide wetenschappelijke kennis te voorzien. ‘Voors’ en ‘tegens’ moeten voor iedereen duidelijk zijn, zodat een debat over duurzame energie kan gaan over kansen in plaats van ‘welles nietes’.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK