Duurzame kernenergie stapje dichterbij

Nieuws | de redactie
12 december 2006 | In de toekomst zal een nieuwe generatie kernreactoren energie kunnen opwekken, waarbij vrijwel geen langlevend nucleair afval geproduceerd wordt. Dat stelt Wilfred van Rooijen, die hierop 12 december promoveert aan de TUD. Hij richtte zich op de splijtstofcyclus en de veiligheidskenmerken van een Snelle Gasgekoelde Reactor (SGR), één van de zogenaamde ‘vierde generatie’-kernreactorontwerpen.

Deze ontwerpen hebben een duurzaam karakter: ze zijn zuinig met splijtstof en ze zijn in staat om een groot deel van het eigen kernsplijtingsafval onschadelijk te maken. Realisatie van dit type reactoren is nog (verre) toekomstmuziek.

De vierde generatie SGR maakt gebruik van helium als koelmiddel op hoge temperatuur. Het doel van de SGR is om te komen tot een gesloten splijtstofcyclus, waarbij alleen natuurlijk uranium wordt gebruikt als grondstof en waarbij het resterende afval alleen uit splijtingsproducten bestaat. Uranium en zwaardere isotopen zoals plutonium en americium worden in de reactor gerecycleerd en worden uiteindelijk verspleten. Met de huidige reactoren bepalen deze zware isotopen op lange termijn de radiotoxiciteit van kernafval. Daarom kunnen met een gesloten splijtstofcyclus grondstoffen maximaal benut worden, waarbij tegelijkertijd de levensduur van het afval belangrijk verkort wordt.

Met dit promotieonderzoek wordt aangetoond dat het mogelijk is om met de SGR een gesloten splijtstofcyclus te verkrijgen. Ook blijkt de SGR gebruik te kunnen maken van restmaterialen van onder andere lichtwaterreactoren. De Snelle Gasgekoelde Reactor kan daarmee dus optreden als ‘verbrander’ van kernafval. Om de veiligheid van de SGR te vergroten, zijn elementen ontworpen die de reactor automatisch afschakelen tijdens incidenten. Uit het onderzoek van Van Rooijen blijkt dat de reactor met deze elementen in staat is om afwijkingen te doorstaan zonder beschadiging van de splijtstof.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK