Eerste Nederlander Europees studentenleider

Nieuws | de redactie
1 december 2006 |

Koen Geven is de nieuwe voorzitter van de ESIB. De nr 1 van de ScienceGuide Tip 5 voor 2007 is daarmee de eerste Nederlander die de Europese koepel van studentenorganisaties gaat aanvoeren. Hij werd in Parijs met 54 tegen 2 stemmen verkozen.

De ESIB bundelt 45 nationale studentenbonden in Europa en vertegenwoordigt daarmee hun 10 miljoen leden. Koen studeert politicologie aan de UvA en was bestuurslid van de LSVb. Hij heeft zich bij de ESIB en in de LSVb ingezet voor de ondersteuning van studenten en hun organisaties in landen waar deze zwaar onder druk worden gezet, zoals Servië, Moldava en Belarus.  

Op verzoek van ScienceGuide vertelt hij hieronder wat de prioriteiten zijn voor zijn voorzitterschap:


Drie prioriteiten voor ESIB

 

  1. Breek de muren binnen en rondom het onderwijs af

 

De problemen met toegankelijkheid zijn vrijwel overal verrassend hetzelfde. Het hoger onderwijs in heel Europa moet toegankelijker, waarbij ook gedacht moet worden aan het verlagen van de hoeveelheid drop-outs. Collegegelden moeten omlaag, beurzen omhoog, klassen moeten kleiner en nieuwe groepen moeten aangesproken worden om in het hoger onderwijs in te stromen. Speciale aandacht is nodig voor  etnische minderheden, studenten waarvan de ouders geen diploma hebben, studenten met een functiebeperking en andere ondervertegenwoordigde groepen. Daarnaast moet het makkelijker worden om van MBO naar het hoger onderwijs of van HBO naar WO door te stromen, en moet de hindernisloop van bachelor naar master verwijderd worden. We strijden daarom voor concrete afspraken binnen het Bologna Proces, wat komende mei weer stappen vooruit zet met de ministeriele conferentie in London.

 

  1. Hoger onderwijs geen supermarktoorlog

 

Een van de belangrijkste discussies op Europees niveau gaat over liberalisering en commodificatie van het hoger onderwijs systeem. Voor ESIB staat de strijd voor het publieke hoger onderwijs, met betere financiën duidelijk bovenaan de agenda. We waren een pionier in de discussie over GATS, later in discussies over de Bolkestein richtlijn en we starten nu een onderzoek naar de effecten van de Lissabon strategie van de Europese Unie op het hoger onderwijs. Na ruim vijf jaar hebben we nog steeds geen goed argument gevonden voor een open bestel. In feite gaat deze discussie over de mogelijkheid tot het heffen van grove collegegelden, wat op dit moment in het private hoger onderwijs gebeurt. Geven we het hoger onderwijs aan de markt, dan lopen we een heleboel gevaren, vrijwel zeker onder het mededingingsrecht in Europa maar potentieel ook onder de GATS. Een aantal fundamentele regels staan dan onder druk, zoals de medezeggenschap, de regels tegen ongeremde selectie aan de poort of de zware kwaliteitstoets van de NVAO. Daarom vormt ESIB samen met andere organisatie zoals Education International een coalitie van organisaties die het hoger onderwijs een publieke zaak willen houden.

 

  1. Het vieren van vijfentwintig jaar Europese studentenbeweging

 

ESIB wordt in 2007 vijfentwintig, wat betekent dat ik voorzitter ben in een lustrumjaar. Voor ons is dat een goed moment van reflectie over wat we hebben bereikt en waar we nog keihard aan moeten werken. We vertegenwoordigen nu meer dan tien miljoen studenten, worden door de meeste actoren bestempeld as dé stem van studenten in Europa, en hebben minstens vier bijeenkomsten per jaar. We hebben een rol gespeeld in hot topics als de balkanoorlog en de strijd tegen Milosevic, de situatie in Wit-Rusland, en democratiseringsbewegingen in andere landen. Het komende jaar wil ik de publieke discussie aangaan over wat de Europese studentenbeweging voor de maatschappij en studenten kan betekenen. We moeten meer het debat aangaan, en met onze idealen laten zien dat de maatschappij nog niet af is.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK