Frits Grotenhuis’ 7 geboden voor innovatie

Nieuws | de redactie
19 december 2006 | Ons poldermodel lijkt te hebben afgedaan. Waarom werd dat nog niet zo lang geleden de hemel in geprezen en wordt het nu alweer afgedankt? Hoe kan het toch dat ‘arme landen’ als India en vooral ook China zo snel mee kunnen komen en nu zelfs haast al voorop lopen in de vaart der volkeren? Wat zijn de succesfactoren van een kenniseconomie?


Voor een deel is het succes afhankelijk van de specifieke context van een land (kenniseconomie) of kennisregio. Daarbij spelen verschillende macrofactoren zoals politiek bestel (denk aan communistisch of kapitalistisch), demografie (denk aan de vergrijzing in Japan, maar ook in Nederland), sociale structuur (kloof tussen rijk en arm), cultuur (conservatief versus progressief) en de invloed (militaire dan wel economische) van omringende landen een belangrijke rol. Voor een ander deel zijn er een aantal meer generieke oorzaken aan te wijzen. Op basis van een analyse van succesvolle en minder succesvolle kenniseconomieën kunnen zeven ‘geboden’ van de kenniseconomie worden onderscheiden.

De 7 Geboden van de Nederlandse Kenniseconomie

1.                    Gij zult een consistente visie en krachtig leiderschap ontwikkelen

2.                    Gij zult een sterke innovatiecultuur stimuleren

3.                    Gij zult faciliterende randvoorwaarden inregelen

4.                   Gij zult een solide kennisinfrastructuur bouwen

5.                   Gij zult kennis exploreren

6.                  Gij zult kennis exploiteren

7.                   Gij zult kennis verbinden

U kunt Grotenhuis’ boek hier direct bestellen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK