Goed voorbeeld doet goed volgen

Nieuws | de redactie
18 december 2006 | Het Platform Bèta Techniek feliciteert Peter Bosma van harte met zijn uitverkiezing als ScienceGuide student van 2006. Voorzitter Arie Kraaijeveld zegt erover: "Wij zijn verheugd omdat hiermee een bèta in de schijnwerper staat. En goede voorbeelden doen goed volgen. We zijn ook blij met deze keuze omdat daarmee eigen initiatieven om meer jongeren te interesseren voor bèta en technische studies worden gewaardeerd. Deze initiatieven zijn belangrijk want Nederland staat te springen om meer talentvolle en creatieve technici en bèta’s."


Het Platform zal het initiatief ‘de nationale bètadagen’ van Peter Bosma het komende jaar weer ondersteunen. Kraaijeveld: “Wij hopen op een olievlekwerking waarbij zich hopelijk steeds meer studentenverenigingen zullen aansluiten. En niet alleen meer studenten, maar ook universiteiten en bedrijven roepen we op om mee te doen met het initiatief”

Het Platform stimuleert studenten op verschillende manieren om te helpen meer leerlingen voor te lichten over betastudies. Programmaleider Pieter Boerman licht toe waarom het werk van Peter Bosma en de zijnen zo wezenlijk is: “Geen ander kan een leerling in het voortgezet onderwijs beter en realistischer voorlichten over bèta en techniek dan een student die deze keuze zelf ook heeft gemaakt. Het programma bèta 1op1, waarbij landelijk meer dan 1200 leerlingen persoonlijk door studenten worden voorgelicht is gebaseerd op deze gedachte.”

Op de pagina Bèta/Techniek van ScienceGuide worden het nieuws, achtergronden en analyses op dit terrein bijeen gebracht. Nieuw is de pagina www.betatechniek.nl, die diezelfde content verzamelt en onder de aandacht brengt


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK