Hoe verder met het Parlement?

Nieuws | de redactie
14 december 2006 | Het Nederlandse parlement weet zich ook dezer dagen in de spotlights te  plaatsen. “Het staatsrecht groeit met de dag”, zei prof Duynstee vroeger al. Toch staat het functioneren van ons parlement niet hoog op de wetenschappelijke en politieke agenda. Tijd voor een grondige discussie, volgens de organisatoren van de Staatsrechtconferentie 2006 van morgen in Maastricht.

Onder de noemer ‘Het Parlement’ wordt gesproken en gediscussieerd over het parlement als institutie in de 21ste eeuw en het functioneren van het parlement in de  Europese context. Sprekers als Joop van den Berg (hoogleraar parlementaire geschiedenis/parlementair stelsel en voormalig PvdA fractievoorzitter in de Eerste Kamer), Yvonne Timmerman- Buck (voorzitter Eerste Kamer), Saskia Stuiveling (President van de Algemene Rekenkamer), voormalig Tweede Kamerlid Bibi de Vries, oud- minister Joris Voorhoeve en Lord Norton of Louth, Professor of Government aan de University of Hull, discussiëren over uiteenlopende thema’s rond het parlementair functioneren.

De discussie wordt gevoerd rond een aantal pre-adviezen, die voorafgaand aan de conferentie zijn opgesteld door staatsrechtwetenschappers.

Prof.mr. P.P.T. (Paul) Bovend’Eert, hoogleraar Staatsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen stelt in zijn pre-advies dat de Tweede Kamer zich schuldig maakt aan toenemend incidentalisme. Daardoor is de balans tussen de wetgevende en controlerende functie van de Tweede Kamer ernstig ontspoord. Bovend’Eert pleit voor versterking van de wetgevingsfunctie en uitbreiding van de ambtelijke ondersteuning. Ook pleit hij voor een gewijzigd commissie-stelsel, zodat de Tweede Kamer minder verkokerd zou gaan werken.

Prof.mr. J.A. (Jit) Peters, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam, stelt het nut van het Nederlandse tweekamerstelsel ter discussie. Volgens Peters kunnen we best zonder Eerste Kamer, maar zal het in de huidige politieke omstandigheden niet lukken om die af te schaffen. Daarom zou het goed zijn om het tweekamerstelsel een nuttige functie te geven die tot verbetering van de kwaliteit van wetgeving leidt.

Volgens het pre-advies van mr. Ph. (Philipp) Kiiver, universitair docent Europees en vergelijkend constitutioneel recht, is de invloed van nationale parlementariërs op de EU-besluitvorming slechts beperkt in het huidige federale EU-stelsel. Kiiver ziet, staatsrechtelijk gezien, niet veel juridische beïnvloedingsmogelijkheden voor de nationale parlementen, maar zet veel meer in op (bestuurskundige) sturingsconcepten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK