Hogescholen in de plus

Nieuws | de redactie
13 december 2006 | Het bedrijfsresultaat van de hogescholen is, na enkele magere jaren, flink bijgetrokken. Dit blijkt uit de nieuwe HMI-publicatie. Het resultaat steeg naar 3% in 2005, nadat het in 2003 en 2004 fors daalde tot 1.4%. De rijksbijdrage en de collegegelden zijn ongeveer 5 % gestegen, terwijl de inkomsten uit werk voor derden zelfs met 8.1% toenamen.

De totale omzet steeg in 2005 met 5.2%.
De personeelskosten stegen met 4.0%, terwijl het personeelsbestand toegenomen is met 1.9%. Het aandeel van de personele lasten in het totaal van de lasten van de hogescholen is daarmee voor het eerst gestegen tot boven de 70%. Opvallend is verder de grote stijging van het aandeel van de huisvestingskosten in de totale lasten, van 9.8% naar 11.5%. Daar staat een aanzienlijke daling van het aandeel van de beheerskosten tegenover, van 20.5% naar 18.3%.

Door een stijging van het eigen vermogen en een daling van lang vreemd vermogen, is de vermogenspositie van de hogescholen in 2005 verbeterd. De solvabiliteit is gestegen naar 34.1% en nadert hiermee het niveau van 35% dat de Stichting Vangnet HBO als wenselijke situatie ziet.

De financiële ratio’s tonen in 2005 een verbetering ten opzichte van de afgelopen 2 jaar. De vlottende activa zijn sterker gestegen dan de vlottende passiva. Hierdoor is de liquiditeitspositie van de hogescholen iets verbeterd. Door een verdubbeling van het resultaat uit gewone bedrijfsvoering is de rentabiliteit fors gestegen van 1.3% naar 2.9%. Hiermee is bijna het niveau van 3% bereikt dat als gezond beschouwd mag worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK