In’t Veld lector bij InHolland

Nieuws | de redactie
21 december 2006 | Naast en na een groot aantal hoogleraarschappen en functies als die van bestuurder van Studielink en voorzitter van de RMNO wordt Roel in’t Veld lector bij hogeschool InHolland. Het thema van zijn onderzoek en de daarmee verbonden kenniscirculatie zal de democratie en haar functioneren zijn. Het Huis voor de Democratie in Dordrecht wordt de setting voor het nieuwe lectoraat.

Het gaat onderzoek doen, onderwijs verrijken en maatschappelijke diensten verlenen op het terrein van democratische maatschappelijke vormgeving. Het Huis voor de Democratie gaat passend zetelen in het Hofkwartier, waar in 1572 de eerste vrije Statenvergadering werd gehouden en waar de basis werd gelegd voor de eerste grondwet, de Unie van Dordrecht van 1575.

In ’t Veld ziet een duidelijke functie voor hbo-lectoren: “Lectoren in het hoger beroepsonderwijs hebben veel meer verbanden met de samenleving dan hun collega’s op universiteiten.’’ De vereniging Huis voor de Democratie en het lectoraat willen zich in 2007 op drie thema’s richten: de zoekende burger (hoe kiest de burger en hoe moeten instellingen hun clientèle benaderen?); legaliteit, illegaliteit en innovatie (wat is een goede balans tussen ruimte voor vernieuwing en het uitoefenen van controle?); en beelden in verschillende culturen (hoe ziet bijvoorbeeld een Dordtse Marokkaan het beeld van de gebroeders De Witt, en beschikken we over taal tussen culturen om daarover te communiceren?)

Jos Elbers, voorzitter van InHolland benadrukte bij de start van het lectoraat dat bij het toegepast onderzoek hiervan niet alleen studenten en docenten van de hogeschool, maar wellicht ook bedrijven, organisaties en overheden worden betrokken: “iedereen die iets heeft met democratie als onderwerp.’’

Als bestuurskundige heeft In’t Veld naam gemaakt met de doordenking van concepten als de hybriditeit van organisaties en in de toepassing van zijn kennis in vaak risicovolle bestuurlijke omgevingen. Als gedelegeerd bestuurder van de latere IB-Groep heeft hij in 1988 het stelsel van studiefinanciering behoed voor teloorgang vanwege implementatieperikelen. In het kabinet Lubbers-Kok was hij enkele dagen bewindsman voor HO.

Over de recente ontwikkelingen in het HO schreef hij onder meer op ScienceGuide, dat de argumenten voor leerrechten “doel en betekenis missen”, wanneer het HO-bestel gesloten blijft. U leest zijn betoog hierover hier.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK