Is HRM het einde?

Nieuws | de redactie
21 december 2006 | De gouden glans die Human Resources Management (HRM) lange tijd heeft gehad is er grotendeels vanaf. Er doet zich inmiddels  een zekere sleetsheid in de praktijk voor die erop duidt dat zowel het begrip als de invulling het einde van hun levenscyclus naderen, zo stellen Frank Lekanne Deprez en Rene Tissen in het decembernummer van HR Strategie. "Soms roept HRM zelfs weerstand op, vooral bij de échte aanhangers die onvoorwaardelijk geloofden in de slogan “our most valuable resources are our people”.

Hun teleurstelling wordt gevoed door recente onderzoeken zoals die  van Gallup (2006), waaruit blijkt dat – ondanks alle inspanningen – in Amerika maar liefst 59% van alle medewerkers mentaal afwezig is gedurende hun werkdag. HRM lijkt in ieder geval niet het beste in mensen en organisaties naar boven te hebben gebracht.

Momenteel zijn twee alternatieve benaderingen van mensen in organisaties in opkomst, namelijk de ‘transactie’-gerichte benadering van mensen (TM), waarin de ruilverhouding tussen werkgever en werknemer centraal staat en de ‘professionals’-gerichte benadering van mensen (PSM), die het vermogen en de bereidheid van mensen benadrukt om hun werk ‘naar eer en geweten’ te doen. Alle drie de benaderingen (HRM, TM, PSM) komen in organisaties voor, veelal tegelijkertijd en door elkaar. De vraag is of een ervan dominant wordt”.

Het complete artikel vindt u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK