Kennis in MKB structureel versterken

Nieuws | de redactie
12 december 2006 | De Stichting Innovatie Alliantie wil een meerjarig programma voor mkb en kennisinstellingen opzetten. Op termijn is voor dit ‘MKB Innovatief’  € 250 miljoen nodig om concreet bij te dragen aan de doelstelling van het Innovatie Platform (IP) dat 25% van de mkb-bedrijven duurzaam zullen samenwerken met een kennisinstelling. Dit kan door een verdere uitbouw van acties als de innovatievouchers, RAAK, de structurele innovatiebudgetten voor hogescholen en middelen voor bovenregionale samenwerking voor consortia van mkb-bedrijven en kennisinstellingen. 


Een belangrijk thema in de Kennisinvesteringsagenda van het IP is de stimulering van innovatie in het mkb. SIA concludeert dat het kabinet de afgelopen jaren zeker een aantal goede aanzetten voor beleid heeft gegeven in de richting van de mkb-toepassers: de introductie van de innovatievouchers en de IPC’s voor bedrijven en het RAAK-programma voor hogescholen. De genoemde maatregelen zijn echter nog beperkt van omvang en niet structureel van aard.

SIA stelt voor om al op korte termijn een aantal zaken op te pakken. Het budget voor het RAAK-programma is, naar verwachting niet toereikend om het groeiend aantal goedgekeurde voorstellen te kunnen honoreren. Volgens de analyse van de groei zou er sprake moeten zijn van een budgetreeks voor RAAK die op basis van de huidige conservatieve ervaringsgegevens vanaf 2007 jaarlijks met € 6 miljoen zou moeten stijgen. Aan de ministeries van OCW en EZ wordt gevraagd hiervoor al in 2007 met een oplossing te komen.

Verder wordt voorgesteld om in de loop van 2007 een bestuurlijke verkenning te organiseren ter nadere onderbouwing van de intensivering van het innovatiebeleid gericht op het mkb. De bestuurlijke verkenning zou de werking van de huidige innovatie-instrumenten voor het mkb in kaart moeten brengen en zou vervolgens moeten adviseren over de richting van de intensivering. Daarbij zou specifiek aandacht besteed moeten worden aan het toegepast onderzoek van hogescholen in relatie tot de versterking van de innovatiekracht van het mkb. Samen met de partners in verband van de Stichting Innovatie Alliantie zal de HBO-raad voorbereidingen treffen voor de bestuurlijke verkenning in 2007.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK