Martens hoogleraar multimediale educatie

Nieuws | de redactie
7 december 2006 | De Open Universiteit Nederland heeft dr. R. (Rob) Martens per 1 januari 2007 benoemd als hoogleraar op de bijzondere leerstoel Multimediale educatie. De dr. Gerard Veringa- leerstoel is een gezamenlijk initiatief van de educatieve omroep Teleac/NOT en de Open Universiteit. Martens zal onderzoek doen naar het ontwerp en gebruik van multimedia voor educatie.

Hierbij levert hij een bijdrage aan de theorievorming op dit gebied en de ontwikkeling van praktijktoepassingen voor de educatieve omroep.

Het onderzoek van de nieuwe hoogleraar richt zich specifiek op het ontwerpen en toepassen van multimediale leeromgevingen die gericht zijn op een breed publiek, maar tegelijkertijd individualisatie mogelijk maken. De kennis en visies op dit terrein worden ingebracht in de publieke discussie over de relatie tussen omroep en educatie, waarbij naast televisie en radio ook internet een grote rol speelt. De leerstoel stelt niet de technologie, maar het leerproces voorop. Het onderzoek kent drie accenten: het ontwerp van dynamische visualisaties, de relatie tussen massamediale educatie en individualisatie en de rol van multimediale omgevingen bij het vormen van kennisgemeenschappen.

De dr. Gerard Veringa-leerstoel maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van het Onderwijstechnologisch expertisecentrum van de Open Universiteit, dat zich richt op het ontwerpen van (afstands)onderwijs voor een leven lang leren. Het betreft een aanstelling voor 1 dag in de week, voor een periode van vijf jaar.

Naast onderzoeker is de hoogleraar ook adviseur voor de interne onderzoeksafdeling van Teleac/NOT en zal hij bijdragen aan de uitstraling van Teleac/NOT als multimediale educatieve omroep.

De leerstoel is vernoemd naar de voormalige minister van Onderwijs en voorzitter van Teleac dr. Gerard Veringa.

Rob Martens (1964, Valkenburg aan de Geul) heeft de opleiding onderwijspsychologie gevolgd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is in 1989 afgestudeerd. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als onderwijsassistent, onderzoeker en consultant is hij in 1991 als onderwijstechnoloog gestart bij de Open Universiteit Nederland. In 1995 werd hij universitair docent en in 2004 universitair hoofddocent. In 1997 promoveerde hij op het proefschrift ‘The use and effects of embedded support devices in independent learning’.

Sinds 2004 is Martens werkzaam als coördinator van het masterprogramma Onderwijsstudies van de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij onder andere bestuurslid van de divisie Hoger Onderwijs van de beroepsvereniging voor onderwijsonderzoekers in Nederland en Vlaanderen (VOR) en van de European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).

Rob Martens publiceerde als (co)auteur tal van artikelen en onderzoeksrapporten, met name op het gebied van onderwijsonderzoek, e- learning, onderwijsinnovatie en motivatie en is een veelgevraagd spreker tijdens conferenties en workshops.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK