Naar een duurzaam Zeeland

Nieuws | de redactie
15 december 2006 | Wil Zeeland een duurzame toekomst tegemoet gaan, dan zal er dringend iets moeten veranderen. Tendensen als vergrijzing en ontgroening bedreigen de levenskwaliteit. Om de weg naar een duurzamer Zeeland te bereiden, heeft onderzoeksinstituut Drift van de EUR een voorstudie uitgevoerd, die onlangs werd gepresenteerd aan de gedeputeerden. Veranderen blijkt moeilijk, maar mogelijk. Vanaf januari gaan betrokken partijen bekijken hoe de levenskwaliteit verbeterd kan worden.


Het Dutch Research Institute for Transitions (Drift), een onderzoeksinsituut dat zich bezighoudt met grote maatschappelijke veranderprocessen, heeft een zogenaamde transitie-analyse voor Zeeland uitgevoerd. Deze verkenning is gepresenteerd aan alle betrokken partijen, en recentelijk aan de gedeputeerden. Iedereen lijkt het er over eens dat er iets moet veranderen, zelfs als men wil behouden wat er nu is, want tendensen als vergrijzing en ontgroening zullen Zeeland veranderen.

Een eerste stap is het opzetten van een zogenaamde transitie- arena, een soort denktank, waarin vernieuwers van kennisinstellingen, overheid, bedrijfsleven, ngo’s en intermediairs gezamenlijk bekijken wat er nu aan levenskwaliteit is en hoe die kan worden behouden of verbeterd. Alle drie de domeinen van duurzaamheid -economisch, socio- cultureel en ecologisch- worden in samenhang bestudeerd. Vanaf januari 2007 zal de arena in principe van start gaan.

Het volledige rapport kunt u vinden op: www.ksinetwork.nl

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK