Van der Hoeven gepikeerd over ‘twee profielen’ advies

Nieuws | de redactie
18 december 2006 |

Voorzitter Jan Veldhuis van de VO-profielcommissies wil dat de academisch gevormde leraar niet langer een uitstervende diersoort lijkt. Recente wetswijzigingen als de wet-BIO, welke regelt dat docenten niet primair bevoegd, maar bekwaam zouden moeten zijn, hebben dit te weeg gebracht. Die vier profielen in havo en vwo moeten volgens zijn commissies worden teruggebracht tot twee: één natuurprofiel en één maatschappijprofiel, met op het havo twee, op het vwo drie varianten. Minister Van der Hoeven reageert gepikeerd.
De commissies willen de keuze voor een bètaprofiel stimuleren door een definitieve profielkeuze uit te stellen. Daartoe moet een ‘verlengde oriëntatie’ mogelijk worden in een gemengd natuur/maatschappijprofiel. Op het vwo kan de keuze op die manier één jaar worden uitgesteld, terwijl. havisten eindexamen zouden moeten kunnen doen binnen dit nieuwe profiel. Wiskunde hoort in alle profielen een plaats te krijgen.

Minister Van der Hoeven is duidelijk not amused. In haar weekboek maakt zij de kachel aan met het advies en zegt: “Het voorstel om van vier naar twee profielen terug te gaan, zie ik inderdaad niet zitten.We hebben het wetstraject rondom de aangepaste profielen nota bene net afgehandeld, zodat een en ander in het nieuwe schooljaar geëffectueerd kan worden. Het is wat mij betreft nadrukkelijk niet de bedoeling nu al weer te praten over een nieuwe, ingrijpende stelselwijziging. Dat is bepaald niet bevorderlijk voor de rust in onderwijsland. Met de opmerking dat ik volgend jaar misschien geen minister meer ben, wordt de suggestie gewekt dat de profielcommissies gewoon hun gang kunnen gaan. Dat zie ik toch een tikkeltje anders!!!”

U vindt het advies hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK