Van der Ploeg: ‘Universiteit sociale werkplaats’

Nieuws | de redactie
7 december 2006 | Rick van der Ploeg doet een schep bovenop zijn kritiek op het HO en het HO-beleid. "Ik heb echt niet het idee dat iedereen nu zo keihard zit te werken." De PvdA-denker vindt geldgebrek het grootste probleem, maar vindt ook dat het ontbreken van "keiharde selectie" het bestel benadeelt. Hij zegt in UvT-blad Univers onder meer dat in het wo amper geselecteerd wordt, terwijl keiharde selectie nodig is. Alleen de meest gemotiveerde studenten zouden mogen blijven, een 'zegen' voor zowel student als docent, maar Van der Poeg gaat er van uit dat de meeste universiteiten in ons land nog niet in staat zijn mensen te selecteren.


Het bekostigingsmodel wakkert dit aan, want “er moeten zoveel mogelijk studenten doorheen gepompt worden.” Dat de universiteit door de gemeenschap wordt gefinancieerd per diploma is verkeerd. Het leidt tot lage exameneisen en een zes-min-cultuur en de universiteiten dreigen volgens Van der Ploeg “sociale werkplaatsen voor minder begaafden” te worden. “Het merendeel van wat nu op de universiteit zit, hoort er niet te zitten. Studenten blijven te lang zitten, vervallen massaal in hertentamens. Ik heb echt niet het idee dat iedereen nu zo keihard zit te werken.”

Het financiële gebrek ziet hij daarbij niet alleen als een tekort aan investeringen van de gemeenschap. “Nederlandse studenten betalen bijna niets.” Met hogere collegegelden kun je volgens hem meer kwaliteit bieden en meer investeren in intensiever onderwijs. Er moeten kleinere klassen komen, meer geld om topwetenschappers uit de hele wereld aan te trekken. Daarom moet sponsoring geen taboe zijn, net zo min als hogere collegegelden voor het topaanbod. Hij bepleit daarbij een veel duidelijker differentiatie en profilering van het HO-aanbod, want “daarnaast kun je ook juist goedkope studies in de markt zetten met lagere collegegelden. Zo lang je maar concurreert.”

In Tilburg gaat Van der Ploeg deze omstreden opvattingen nader uiteen zetten. Wouter Bos heeft door hem geïnspireerd een dergelijk betoog eerder gehouden, maar werd bij de opstelling van het verkiezingsprogram de voet dwars gezet door het congres. In debat met de Nijmeegse filosoof Grahame Lock zal Van der Ploeg zijn opvatting uitdiepen en verdedigen. Hun ‘debat Topuniversiteit’ is heden vanaf 16.00 u aan de UvT.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK