Veldhuis wil Staatscommissie voor lerarentekort

Nieuws | de redactie
18 december 2006 | "Voor de verdere realisering van doelstellingen van de profielstructuur, en dan vooral voor een goed onderwijsproces met goede resultaten, zijn en blijven de docenten de
hoofdrolspelers." De Profielcommissies onder leiding van oud-UU-chef Jan Veldhuis pleiten daarom voor een staatscommmissie om hier een fundamentele doorbraak mogelijk te maken: "Al vele jaren wordt gewaarschuwd voor een tekort aan leraren, en vooral voor een tekort aan bekwame en bevoegde leraren.

In 2006 zijn minstens acht rapporten/ notities over deze problematiek geschreven. De Profielcommissies kunnen zich grotendeels vinden in de vele deelanalyses en voorstellen. Zij hebben echter grote zorgen over het ontbreken van een grondige analyse van (het ontstaan van) de problematiek, het ontbreken van een hierop gebaseerde inspirerende en consistente visie op de gewenste ontwikkeling in de komende 10-15 jaar. En ook over de wirwar van voorstellen, die deels ook tegenstrijdig zijn en over de huidige situatie, die vooral bedreigend is voor het havo en vwo vanwege het tekort aan benodigde academisch gevormde leraren.

Zij adviseren derhalve tot het instellen van een Staatscommissie bestaande uit 5 onafhankelijke, gezaghebbende personen, vier uit respectievelijk de publieke sector, de private sector, het onderwijsveld en de wetenschap, en een voorzitter met erkende nationale autoriteit. Met als opdracht: een grondige analyse, gevolgd door een inspirerende, consistente visie en een hierop gebaseerde consistente set van voorstellen voor maatregelen die binnen één jaar een rapport/advies oplevert.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK