Verduurzaming energievoorziening

Nieuws | de redactie
4 december 2006 | De verduurzaming van de energievoorziening krijgt een impuls door de inzet van de 250 miljoen euro uit het Fonds Economische Structuurversterking in het kader van de besluitvorming rond de kerncentrale Borssele, zo meldt minister Wijn (EZ). `Het gaat er vooral om innovatie in de energiehoek te stimuleren.
Hierdoor kunnen bijvoorbeeld knelpunten bij het tot ontwikkeling komen van innovatieve biobrandstoffen en de afvang en opslag van CO2 worden ondervangen.´


In een brief aan de Tweede Kamer Wijn de instrumenten die de verduurzaming vorm moeten geven. Dat zijn:
1. Tenders voor de CO2 afvang en opslag (schoon fossiel). Hiervoor is in totaal rond 80 miljoen euro beschikbaar. Bedrijven worden uitgenodigd projectvoorstellen in te dienen voor afvang en opslag van CO2. Het kan dan gaan om CO2 die afkomstig is van industriële processen of van elektriciteitsproductie. Criteria die een rol zullen spelen bij de projectbeoordeling zullen onder meer zijn de kosteneffectiviteit en de aandacht voor leereffecten. De tender zal de eerste helft van 2007 worden opengesteld.
2. Extra tenders van de Unieke Kansen Regeling (UKR). Deze al bestaande regeling heeft als doel het stimuleren van experimenten gericht op de overgang naar een duurzame energiehuishouding. Medio november is al een extra UKR-tender van 15 miljoen euro geopend. Eventueel worden ook de komende jaren extra tenders uitgeschreven.

3. Het CO2 reductieplan. Voor het CO2 reductieplan verkeer en vervoer komt zestig miljoen beschikbaar voor de stimulering van innovatieve biobrandstoffen. Voor de eerste tender, die nog in 2006 wordt opengesteld, is 12 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast wordt een regeling voor CO2 reductie voorbereid die als doel zal hebben de gebouwde omgeving en de agrarische sector. De regeling zal in het najaar van 2007 in werking kunnen treden.
4. Een energieluik in Technopartner. De regeling Technopartner stimuleert meer en betere technostarters. Onderzocht wordt of het mogelijk is binnen deze regeling een tender te organiseren specifiek gericht op fondsen die investeren in innovatieve bedrijven op het terrein van energie. Het is de bedoeling de eerste helft van 2007 zo´n tender uit te voeren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK