Het bietenveld van boer Boon

Nieuws | de redactie
31 januari 2007 | Het bietenveld van boer Boon is van grote betekenis geweest voor de Nederlandse economie. Niet zozeer vanwege de bieten, maar wel omdat in 1959 werd aangetoond dat zich onder deze akker in de omgeving van Slochteren op ruim 2,5 kilometer diepte een enorme hoeveelheid aardgas bevond. Het jaar daarna werd serieus met de winning begonnen. De vondst had grote gevolgen. Natuurlijk vooral in het dagelijks leven, omdat kolenkachels plaats moesten maken voor systemen van centrale verwarming en vrijwel iedereen in de loop der jaren ook op aardgas ging koken. Belangrijker waren de opbrengsten uit de verkoop van het gas, in totaal 150 miljard euro sinds begin jaren zestig, die voor een belangrijk deel in de schatkist terechtkwamen.

In de eerste tientallen jaren na ‘Slochteren’ zijn opeenvolgende kabinetten weinig zorgvuldig omgesprongen met de aardgasbaten. Het waren meevallers die nogal eens gebruikt werden om uit te geven aan uitkeringen, extra ambtenaren en zo. Geen kabinet dacht eraan dat je alleen maar armer wordt als je het staatsvermogen zo over de balk gooit. Later is dat besef wel gekomen. Aardgasopbrengsten worden nu voor een groot deel besteed aan het verkleinen van de staatsschuld en aan zaken als bijvoorbeeld nieuwe infrastructuur, zaken waarmee we in elk geval onze economie versterken en zo iets nalaten voor volgende generaties.

Volgens de laatste berekeningen hebben we nog een aardgasreserve van 1.600 miljard kubieke meter; het lijkt veel, maar rond 2040 zullen we er doorheen zijn. Dat brengt ons op de vraag: hoe besteden we de laatste aardgasbaten zodanig dat ook volgende generaties ervan kunnen profiteren? Samen met MKB-Nederland heeft VNO-NCW daarvoor een plan gemaakt dat zich uitstrekt over meerdere kabinetsperioden. De vorming van een nieuw kabinet is wat ons betreft een geschikt moment voor zo’n fundamentele keuze. Volgende generaties zullen ons er dankbaar voor zijn.

Bernard Wientjes, Voorzitter VNO-NCW


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK