E-stemmen geeft geen hogere opkomst

Nieuws | de redactie
15 januari 2007 | Anne-Marie Oostveen analyseerde aan de UvA het ontwerp en de effecten van twee grootschalige elektronische overheidstoepassingen, ook die van elektronische stemsystemen.. Omdat burgers noodgedwongen gebruik moeten maken van de aangeboden e-overheidssystemen is het belangrijk dat zij al in een vroeg stadium inspraak hebben op het ontwerp.  Veldexperimenten tonen aan dat e-voting van invloed is op het stemgedrag van mensen. Verder leidt internetstemmen niet tot een hogere opkomst bij verkiezingen, zoals vaak voorspeld wordt.

Het is volgens Oostveen daarom een vergissing om ICT-oplossingen te zoeken voor problemen die grotendeels sociaal zijn, namelijk afnemend vertrouwen in politici resulterend in een lagere opkomst. Door de digitale tweedeling is er een risico dat grote groepen mensen worden buitengesloten van deelname aan de verkiezingen als traditionele stemmethoden volledig worden vervangen door internetstemmen. Stemmen buiten de gecontroleerde en afgeschermde omgeving van het stemhokje kan leiden tot dwang of tot de handel in stemmen. Dit is een ander argument om parallelle traditionele systemen te blijven gebruiken, of om internetstemmen zelfs in zijn geheel te vermijden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK