‘Eén Randstad goed voor kennissector’

Nieuws | de redactie
22 januari 2007 | De Randstad moet met één bestuurlijke structuur terug naar de Europese top onder de stedelijke regio’s. Yvonne van Rooy was lid van de commissie-Kok die dit adviseert en vertelt ScienceGuide de relevantie hiervan voor de HO- en kennissector. “Het is natuurlijk grote winst dat we nu kunnen gaan inzetten op één structuur voor de gehele Randstad. Het sluit wat dat betreft goed aan op de voornemens uit ‘Pieken in de Delta’, maar zet wel de noodzakelijke extra stappen vooruit. Een goed functionerende Randstad, die ook coherent wordt bestuurd en gestimuleerd, is van enorm belang voor de kennissector.

Van de topuniversiteiten in Europa zijn er drie in deze relatief kleine regio gevestigd en met de Delft erbij is ook onder de TU’s een toonaangevende instelling hier gevestigd. Door een totaalvisie op de Randstad centraal te stellen kunnen we ook de kennisinfrastructuur hier als geheel inzetten in plaats van dat deze in het beleid steeds opgedeeld wordt, ook als je zou uitgaan van nieuwe regio’s als een Noord- en Zuidvleugel.

Dit voorkomt dat er een splitsing aangebracht wordt, terwijl we juist samenhang en samenwerking nodig hebben. Tegen die achtergrond geeft de commissie duidelijk aan niets te zien in een opzet met ‘stadsprovincies’ waarbij de directe omgeving –dus ook die van een hogeschool of universiteit- bestuurlijk losgemaakt wordt van de stedelijke centra. Er is bewust gekozen voor de opzet van een Randstad-bestuur in plaats van een formule van één provincie Randstad. Dat maakt een meer eigen rol en positie van zo’n bestuur mogelijk.

Het is heel goed, dat het rapport benadrukt dat op enkele wezenlijke punten er niet weer van alles overnieuw gedaan moet worden wat al duidelijk  en adequaat is voorgesteld. Het concreet uitvoeren van de Kennisinvesteringsagenda op basis van het advies van Wijffels is zoiets dat men gewoon moet gaan doen. Daar heeft de Randstad zo veel baat bij, daar is het niet nodig nog weer een nieuw voorstel of een variant van op te stellen.

Hetzelfde geldt voor de aandacht in het rapport voor het talent in de Randstad. Het benadrukt nog eens dat wij er alles aan moeten doen toptalent niet alleen op te leiden, maar ook om het vast te houden. Toptalent moet hier ook onderzoek en innovatie willen blijven en komen doen. Op dat punt kunnen we het veel beter doen. Daarom zetten we ook nog eens een accent bij een regeling voor kennismigranten. Die kunnen wij beter aantrekken en voor ons land, voor de Randstad blijven interesseren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK