Eerste terrorisme-hoogleraar benoemd

Nieuws | de redactie
17 januari 2007 | Bob de Graaff is vanaf 1 februari hoogleraar terrorisme en contraterrorisme op de Campus Den Haag van de Leidse universiteit, de eerste op dit vakgebied. “Iedereen heeft te maken met terrorisme en terrorismestrijding”, zegt De Graaff. “Kijk maar naar de geografische zwaartepunten: het Midden-Oosten, Zuid-Azië, Zuidoost-Azië, Amsterdam-West, Amsterdam-Oost, enzovoort. Dat geldt ook voor de aanpak. Terrorisme staat op de agenda van de Verenigde Naties. Maar dat geldt ook voor de wijkagent en de buurtwerker die radicaliseringsprocessen in de gaten houden.”


“Op elke universiteit gebeurt wel iets op dit terrein, vaak vanuit één discipline, terwijl wij juist de interdisciplinariteit bevorderen. Er is haast geen wetenschapsgebied dat niet met dit onderwerp te maken heeft. Psychologie, geschiedenis, rechten, politicologie en ook wiskunde. Deze leerstoel is zo gepositioneerd dat die activiteiten gecoördineerd worden en aansluiten bij internationaal onderzoek. Met de geringe middelen die er zijn moeten we ervoor zorgen dat er geen overlap optreedt en er ook geen gaten vallen. De leerstoel moet bovendien bijdragen aan de verhoging van de analysekwaliteit bij de verschillende overheidsdiensten die zich bezighouden met terrorismebestrijding.”

De leerstoel is een gezamenlijk initiatief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) en de Leidse universiteit. De Stichting ter Bevordering van de Studie betreffende Verschijnselen van Terrorisme en Contraterrorisme sponsort de leerstoel de eerste vijf jaar. Deze stichting stelt zich ten doel de wisselwerking tussen wetenschap en beleid op het terrein van terrorisme en contraterrorisme te bevorderen.
Bob de Graaff (1955) is sinds 1 juli 2005 parttime hoogleraar op de bijzondere leerstoel van de humanistische stichting Socrates aan de Universiteit Utrecht. Van 1999 tot 2002 werkte bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie aan het Srebrenica-onderzoek.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK