Elbers: “Minder overhead, meer begeleiding”

Nieuws | de redactie
10 januari 2007 | "We bereiken studenten niet meer met louter kennisoverdracht. Van docenten wordt veel meer dan vroeger verwacht dat zij goed zijn in sociale contacten en in het afdwingen van discipline. Studenten moeten worden uitgedaagd en excellente studenten verdienen een positieve ondersteuning. De door ons gecreëerde rol van Studieloopbaanbegeleider past prima bij de moderne tijd en de moderne student. Gezien de kritische houding van studenten over de beschikbaarheid en aandacht van SLB-ers hebben we voor de implementatie nog wel alle aandacht nodig." InHolland-chef Jos Elbers gaat door met de herijking van het ondewijsmodel van het hbo, zoals hem dit voor ogen staat.


Daarbij moet de overhead in de organisatie gedurig omlaag gebracht worden.  Deze was in zijn analyse al niet hoog, maar “het probleem om dit uit te leggen is natuurlijk dat iedereen subjectieve opvattingen heeft over wat onder overhead moet worden verstaan. Daarom hebben wij een onafhankelijk onderzoeksbureau, 4iTrust uit Amsterdam, een opdracht gegeven. Namelijk om te onderzoeken hoe je kunt berekenen welk percentage van het budget naar onderwijs gaat en welk percentage nodig is voor de overhead. Het onderzoek is uitgevoerd door de hoogleraren Swagerman en Joling. De onderzoekers hebben een definitie van Overhead gemaakt en dit getoetst met de werkelijkheid. Voor InHolland geldt dat in de afgelopen 4 jaar ongeveer 80% van ons budget direct naar het onderwijs is gegaan. In 2007 loopt dit overigens budgettair op naar 83%.”

Met dit instrument heeft de hogeschool een middel om dit beleid meer gestructureerd te kunnen monitoren. “Het rapport op basis van dit model hebben wij inmiddels ook beschikbaar gesteld aan het Ministerie van OCW en aan de HBO-Raad. Wij hopen, dat de onderwijssector dit model zal gebruiken voor een benchmark, ook om zinnig met elkaar te kunnen debatteren over de verdeling tussen overhead en onderwijs.” Dit zou ook in het regeerakkoord aandacht moeten krijgen, zodat meer geld ingezet kan worden voor de bijzondere vraagstukken van het hoger onderwijs in de grote stdedelijke centra.

“Daarom roep ik de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet op hierover duidelijke afspraken te maken. Meer bekostiging, minder betutteling en minder door de overheid opgelegde bureaucratie. Wel toezicht op kwaliteit en omgang met de financiën. Maar al het andere zoals doelmatigheid kunnen we zelf wel. En net als bij de politie moet het misschien mogelijk zijn om medewerkers die zelf in ‘hun’ Grote Stad, dicht bij de studenten willen wonen, een Grote Stadsbonus te geven vanwege de hogere kosten van levensonderhoud. Daarnaast moeten hogescholen in de Randstad met hun grote diversiteit in studenten, veel meer tijd kunnen besteden aan de begeleiding. Bijvoorbeeld aandacht voor cultuurverschillen en begeleiding in reken- en taalvaardigheid. Dit vraagt meer tijd. En dus rechtvaardigt dit meer personeel. En dus een hogere bekostiging door de overheid.”

De studenten van InHolland hebben van hun voorzitter bij zijn nieuwjaarrede wel een opmerkelijke uitdaging gekregen: “Jullie mogen gerust weten dat ik ook een Avatar in Second Life heb, maar ik houd zijn naam nog even geheim. Anders wordt het mailverkeer nog intensiever dan bij InHolland.” Benieuwd welke student Elbers’ avatar als eerste weet te kraken!«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK