Hoogleraar bedreigd in Deventer moordzaak

Nieuws | de redactie
11 januari 2007 | Na een optreden in Netwerk voelt professor Martin-Jan van Mourik zich bedreigd. Haatdragende e-mails "uit het kamp van Maurice de Hond" bestoken de Nijmeegse hoogleraar notarieel recht. De zaak draait om Ernest Louwes, die momenteel een gevangenisstraf uitzit na een moord in Deventer. Het vonnis kreeg kritiek, in bijzonder nadat opiniepeiler De Hond zich met deze zaak ging bezighouden.

Prof. van Mourik plaatste in een Netwerk-uitzending op 13 november vraagtekens en behandelde het vraagstuk of iets over het hoofd zou zijn gezien. In het strafdossier trof hij enkele in zijn ogen dubieuze feiten aan - waaronder een aantal geldtransacties - die volgens Van Mourik aan Louwes een motief kunnen verschaffen.

Op grond van die feiten zei Van Mourik in Netwerk: ‘Mijnheer Louwes, u had het gemunt op het geld van de weduwe’. Op Voxlog vertelt hij wat hem sindsdien is overkomen:

“Sinds zijn uitspraken wordt hij bestookt met brieven en e-mails uit het kamp van Louwes, onder aanvoering van Maurice de Hond. Omdat Van Mourik een aan hem persoonlijk gerichte brief van Louwes onbeantwoord liet, klom De Hond in de pen. In een lang epistel van 2 januari aan het College van Bestuur vraagt hij om opheldering.”

De Hond schrijft onder meer: “Allereerst verzoeken wij u uw best te doen dat Prof. Van Mourik antwoorden geeft op de hem gestelde vragen. Aan te geven hoe de stappen van Ernest Louwes sinds de moord op de weduwe, zoals in deze brief vermeld, beschouwd kunnen worden als herkenbare stappen om het geld van de weduwe zich persoonlijk toe te eigenen. Zodat de wijze waarop Prof. Van Mourik tot zijn ingrijpende conclusies is gekomen transparant gemaakt wordt. Iets waartoe een wetenschapper, werkzaam bij de Radboud Universiteit, gehouden zou horen te zijn. En zeker omdat hij door zijn optreden collega’s en de Universiteit in een moeilijke positie heeft gebracht.

Daarnaast verzoek ik u, zeker gezien het feit dat in de brief naar Ernest Louwes, al dan niet opzettelijk ook het gespreksverslag van 14 december is meegestuurd, de opvatting van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit te melden over het optreden van een werknemer van uw Universiteit, Prof. Van Mourik. Vindt u het gepast hoe hij is opgetreden (zowel voor wat betreft de inhoud, het moment, als de gekozen weg)? En vindt u dat hij op deze manier al dan niet schade berokkent voor de juridische faculteit van uw universiteit?”

‘Grenzeloze arrogantie’
Het antwoord dat De Hond zo gaarne wenst, kan hij vergeten, zo blijkt inmiddels op Voxlog: “Het College van Bestuur voelt zich niet aangesproken, terwijl Van Mourik zelf er niet over peinst om te reageren. Hij heeft een hekel aan De Hond en verwijt hem ‘eng gedrag’. Van Mourik stelt vast dat de brief van De Hond wemelt van de ‘onzin en onjuistheden’, en ‘verder getuigt van grenzeloze arrogantie’. Hij noemt De Hond zó overtuigd van het eigen gelijk, ‘dat hij blind is voor de feiten en de interpretatie daarvan door een juridisch deskundige’.”

Van Mourik wijst er in dit verband op dat de veroordeelde Ernest Louwes werkzaam was als fiscaal-jurist. “Hij zou moeten weten hoe transacties behoren te verlopen. De serie transacties die ik aantrof kunnen zeker voor een fiscaal-jurist niet door de beugel. Dat was mede aanleiding om in Netwerk te zeggen dat geld als motief zóu kunnen worden gezien.’ Van Mourik benadrukt dat hij niet heeft beweerd dat Louwes de moord heeft gepleegd. ‘Ik constateer alleen dat de feiten op een motief duiden.”

Bestookt met hatemails
Op de website van De Hond, waarop de brief openbaar is gemaakt, staat “een hele reeks, soms venijnige reacties op de uitspraken van Van Mourik. Ook ontvangt Van Mourik persoonlijk aan hem gerichte hatemail. ‘Die kan ik beter niet aan mijn vrouw kan laten lezen. De toon van sommige mails is bedreigend’, zegt Van Mourik op Voxlog. De hoogleraar onderneemt verder geen stappen tegen De Hond. ‘Ik ben niet bang uitgevallen, maar hier valt niet tegen te vechten.’”


Maurice de Hond reageert zelf als volgt op de uitlatingen van prof Van Mourik: “Deze reactie is zowel een hoogleraar als een wetenschapper onwaardig. Het is helaas van hetzelfde niveau als de medewerking van Prof. van Mourik aan het programma van Netwerk. Als je in zo een gevoelige zaak, kort voor een zitting van de Hoge Raad, als hoogleraar zulke harde uitspraken doet als Prof. van Mourik in die uitzending van Netwerk en je wordt in november vriendelijk gevraagd die te onderbouwen, dan heb je de plicht als hoogleraar en wetenschapper dat te doen. Maar dat weigerde Prof. van Mourik. Hij reageerde helemaal niet. Daarom is de brief naar het bestuur van de Radboud Universiteit geschreven.

Die brief zou wemelen van “onzin en onjuistheden”. Kom maar op zou ik zeggen. Maar dat doet Prof. van Mourik niet. Net zomin als een verantwoording te geven van zijn optreden in Netwerk, waarvan hij trouwens in deze reactie doet of hij het veel minder hard heeft gepresenteerd dan hij in werkelijkheid gedaan heeft. Ik doe niet anders dan mijn stukken (bij voorbeeld “Oordeel Zelf” en “Wat het OM wist…”) volledig transparant te maken en vol met verwijzingen naar officiële stukken te publiceren. En Prof. van Mourik denkt te kunnen volstaan met dit soort kreten. Hij heeft alleen maar een grote mond. Nogmaals: een wetenschapper en een hoogleraar compleet onwaardig. Ik wacht rustig de reactie op mijn brief af van het Bestuur van de Universiteit. Ik neem aan dat zij inhoudelijker en waardiger zullen reageren.”

De Hond contra De Wijkerslooth

Al eerder had De Hond op zijn site aangegeven, dat het feit dat de RU-voorzitter de tweelingbroer is van oud OM-chef Joan de Wijkerslooth, een punt van aandacht was. Dat betoog eindigt hij met:

“En als je de baas bent van de universiteit waar zowel Van Mourik als Vegter als Buruma aan dezelfde faculteit doceren dan kan ik me voorstellen dat je in je maag zit met het optreden van Van Mourik en de brief van Louwes. Lees nu nog maar eens de notulen van het bestuur van de Radboud Universiteit.


Binnenkort krijgt dat bestuur wederom een brief van mij en van Louwes. Ik denk dat het nu wel tijd wordt in het belang van de Radboud Universiteit dat RdW zelf antwoord geeft en ervoor zorgt dat Professor Van Mourik zijn beweringen gedaan tijdens de Netwerk uitzending van 13 november transparant onderbouwt of in het openbaar terugtrekt.”

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK