Missie van Fontys herijkt

Nieuws | de redactie
8 januari 2007 | Fontys komt met een nieuwe missie voor de hogeschool opgeschreven in een ouderwets schoolschriftje met als titel Kwaliteit in de learning community. ‘We hebben aanzetten ertoe in de vorm van een werkschrift gegoten om daarmee aan te geven dat we in gesprekken en met de medezeggenschapsorganen tot de definitieve versie willen komen,’ vertelt voorzitter Norbert Verbraak. Daarin wordt aan het thema ‘kwaliteit’ een even centrale rol gegeven als aan innovatie en ondernemerschap. Ook zouden meer inspanningen geleverd moeten worden om een bijdrage te leveren aan het behalen van de Lissabon-doelstelling van 50% hoger opgeleiden in 2020.

Waardenbewustzijn en aandacht voor duurzaamheid worden ook hoog op de agenda gezet. Dat laatste bleek ook uit de aankondiging van Verbraak, dat Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen als eerste van Fontys een speciaal kwaliteitskeurmerk voor duurzaamheid heeft toegekend gekregen in het accreditatietraject.

Van iedere opleiding zal straks worden verwacht dat er een beschrijving is van de onderwijsmethode, de hoeveelheid studielast (veertig uur per week), onderwijstijd/contacttijd (twintig uur per week), onderwijsweken (38 per jaar) en geroosterde toets- en tentamenweken (vijf per jaar). Verbraak: ‘Dan kunnen we ouders in elk geval vertellen wat hun kinderen bij ons doen en wat ze van ons mogen verwachten.’ Ieder Fontysinstituut zal straks moeten beschikken over een goed werkend kwaliteitszorgsysteem en over een beschrijving – een body of knowledge – van de kennis die een student moet verwerven.

Verbraak streeft naar een personele samenstelling die hoger gekwalificeerd is en diverser:  dertig procent zou gepromoveerd moeten zijn, en als eerste stap in die richting 2012 zou al  tien procent gepromoveerden moeten zijn. Dertig procent van de medewerkers van de hogeschool moet over actieve werkveldervaring beschikken en veertig procent op weg zijn naar een van die twee. Tegen ScienceGuide onderstreepte Verbraak dat nu al een groot deel van de docententeams van Fontys academisch opgeleid is, maar dat hij groot belang blijft hechten aan verdere versterking en diversificatie binnen de staf. Daar past nadrukkelijk het streven naar meer gepromoveerden en meer mensen met directe, actieve rollen in de beroepenvelden van het hbo bij. Ook de strijd tegen bureaucratie wordt binnen Fontys hervat. ‘We hebben dat eerder al gedaan, maar nu is het er weer tijd voor. Dat geldt ook voor de klachtenafhandeling. Die is soms te juridisch. Kan het niet simpeler en klantgerichter?’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK