MKB kan meer met sociale innovatie

Nieuws | de redactie
15 januari 2007 | 'In veel bedrijven neemt men de nieuwe kennis en technologie die voorhanden is niet waar. Er is onvoldoende ontvankelijkheid voor nieuwe kennis. Die bedrijven laten daardoor groeikansen, een hogere productiviteit en concurrentiekracht liggen. Vooral in het mkb worden hierdoor kansen gemist,' aldus Frans Leijnse, voorzitter van het Centrum voor Sociale Innovatie, in 'Knowhow', uitgegeven door het Telematica Instituut.


Hij stelt in het interview dat gebrekkig innovatief vermogen ook te maken heeft met de vraag of een bedrijf naar buiten gericht georganiseerd is. Sociale innovatie noemt hij dan ook de sleutel voor de innovatiekracht van Nederland. Leijnse: ‘Landen als Finland en de Verenigde Staten zijn ver op het gebied van talentontwikkeling en -benutting. Daar is men bereid om bestaande routines, bedrijfsculturen en organisatievormen te doorbreken. In Nederland zijn we zover nog niet.’

‘Werknemers eisen in toenemende mate faciliteiten om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt de vraag naar hoogwaardig opgeleid personeel belangrijker, simpelweg omdat klanten steeds meer eisen stellen,’ constateert Leijnse. ‘Bedrijven zullen daarom in toenemende mate gebruik moeten maken van kennispartners zoals universiteiten en hogescholen, die maatwerkopleidingen kunnen leveren. Hogescholen zijn inmiddels dusdanig geflexibiliseerd dat zij de nieuwe diensten kunnen leveren. Universiteiten hebben nog een grote stap te maken, die zijn nog te weinig georiënteerd op de vragen die in de samenleving aan de orde zijn. De mate van binding tussen onze kennisinstituten en het bedrijfsleven zal van cruciaal belang zijn voor onze innovatieve kracht.’

U kunt zich kosteloos op Knowhow abonneren via de website van het Telematica Instituut.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK