R&D binden aan Nederland

Nieuws | de redactie
25 januari 2007 | Actief contact onderhouden met in Nederland gevestigde bedrijven, nieuwe R&D werven passend bij de sleutelgebieden en vestigingscondities verder versterken. Gezien de verscherpte internationale concurrentie zijn dit de maatregelen die een nieuw kabinet moet nemen om Nederland aantrekkelijker te maken als vestigingsland voor R&D, stelt de AWT.


Uit het advies Bieden en binden – internationalisering van R&D als beleidsuitdaging blijkt dat Nederlandse bedrijven niet structureel bezig zijn hun R&D-capaciteit te verplaatsen naar het buitenland. Wel adviseert de AWT Nederland aantrekkelijker te maken voor bedrijfs-R&D (Research en Development). Voorzitter Joop Sistermanszegt hierover: ‘In Nederland starten bedrijven minder nieuwe R&D- activiteiten dan zou kunnen. Door Nederland aantrekkelijker te maken als vestigingsland kunnen we meer bedrijfs-R&D hier naartoe halen en vasthouden. Daarbij moeten we ons vooral richten op de behoeften van kennisintensieve bedrijven die passen binnen onze sleutelgebieden. Daar liggen de beste kansen om ons concurrentievermogen te versterken.’

R&D internationaliseert
Grote bedrijven kijken over de over de hele wereld waar ze hun R&D laten verrichten. Het blijkt dat grote Nederlandse bedrijven hun R&D-inspanningen in Nederland min of meer handhaven. Tegelijkertijd investeren zij flink in R&D in het buitenland om hun groei op nieuwe markten te ondersteunen. Buitenlandse bedrijven met een R&D-vestiging in Nederland zijn kwetsbaarder voor sluiting als bijvoorbeeld het moederbedrijf. Volgens de AWT moet het ministerie van Economische Zaken actiever en intensiever contact onderhouden met grote en middelgrote bedrijven in Nederland, ook als ze van buitenlandse oorsprong zijn. Dat kan door met bestuurders van bedrijven in gesprek te gaan over maatschappelijke ontwikkelingen, ze te betrekken bij overheidsprojecten, regelgeving et cetera. EZ kan zo beter inspelen op de behoeften van deze bedrijven, hen aan lokale contacten helpen en hun inbedding in Nederland versterken.

Werf nieuwe R&D voor sleutelgebieden
Daarnaast adviseert de AWT het ministerie om vooral buitenlandse R&D- bedrijven aan te trekken die passen binnen de benoemde sleutelgebieden. Hieronder vallen clusters van bedrijven rond de thema’s Creatieve industrie, Flowers & Food, High-tech Systemen en Materialen, Water, Chemie, en Pensioenen & Verzekeringen. Voorwaarde is wel dat de sleutelgebieden-aanpak in het innovatiebeleid voor de lange termijn wordt verankerd. Het bieden van concurrerende vestigingsvoorwaarden vergt constant aandacht van het beleid. De faciliteiten ter ondersteuning van bedrijfs-R&D moeten concurrerend zijn ten opzichte van wat elders wordt geboden. Vestigingscondities moeten volgens de AWT onder meer worden versterkt door flink meer te investeren in fundamenteel en strategisch onderzoek.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK