Techno-ethiek centrum van start

Nieuws | de redactie
18 januari 2007 | Mag hersenonderzoek leiden tot een technologie waarbij recruiters van bedrijven als het ware direct in het brein van sollicitanten kunnen kijken? Wie draagt er eigenlijk verantwoordelijkheid voor technologische ontwikkelingen? Deze maatschappelijk belangrijke kwesties vragen om een grondige ethische analyse, waarbij filosofen moeten samenwerken met technici en andere wetenschappers. Deze kwesties zijn tevens het terrein waarop het ‘3TU.Centre for Ethics and Techology’ actief is. Een internationale visitatiecommissie beoordeelde het onderzoek op het terrein van filosofie en techniek van de drie deelnemende universiteiten onlangs als excellent en internationaal leidend.Het ‘Centre for Ethics and Techology’ is onderdeel van de ‘3TU.Federatie’, het samenwerkingsverband van de TU Delft, de TU Eindhoven en de Universiteit Twente. Minister Winsemius opent het op 24 januari. Het ‘Centre for Ethics and Technology’ zal naast grensverleggend fundamenteel onderzoek en contractonderzoek in samenwerking met overheid en bedrijfsleven ook een internationaal PhD-programma opzetten. Maatschappelijk verantwoord innoveren wordt een van de speerpunten. Het basisidee is dat bij technische innovatie al tijdens de ontwikkel- en ontwerpfase rekening wordt gehouden met maatschappelijke en ethische randvoorwaarden en gevolgen. Op die manier kan tijdig worden bijgedragen aan het oplossen van belangrijke maatschappelijk en ethische vraagstukken.

Winsemius zal onder andere ingaan op zijn langetermijnvisie op maatschappelijk verantwoorde technologieontwikkeling. Ir. Helle van der Roest, principal consultant van ingenieursbureau DHV zal vanuit zijn ervaring bij het bedrijfsleven uitleggen waarom rekening houden met de ethische aspecten van technologie niet alleen goed is voor het imago van een bedrijf, maar ook daadwerkelijk resultaten oplevert.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK