Toets student op vaardigheid Engels

Nieuws | de redactie
26 januari 2007 | De studentenfractie in de Gronings universiteitsraad wil dat elke nieuwe student een toets Engelse leesvaardigheid krijgt. De uitkomst moet aangeven of het niveau hoog genoeg is om een opleiding zonder problemen te kunnen volgen. Als dit niet het geval is moet er geadviseerd worden een taalcursus Engels te volgen. De Rector Magnificus heeft toegezegd dit voorstel te onderzoeken.


“Het onderwijs aan de RUG wordt steeds internationaler. Er zijn geen bacheloropleidingen meer waar geen verplichte Engelstalige literatuur in opgenomen is. Daarom is het essentieel voor studenten om over een goede Engelse leesvaardigheid te beschikken. Een diagnostische toets zou uitkomst kunnen bieden. Deze toets zou via het internet afgenomen kunnen worden. Doordat de uitslag geautomatiseerd verwerk kan worden is er geen extra personeel nodig en blijven de kosten beperkt,” aldus fractievoorzitter Gerrit Duits

De VOS-fractie wil benadrukken dat deze toets niet verplicht mag worden afgenomen en een facultatief karakter moet hebben. “Studenten hebben zelf de verantwoordelijkheid om te testen of zij de studie goed kunnen doorlopen. Het is echter wel verstandig om vanuit de universiteit en de opleidingen een dringend advies mee te geven om de test te doen. Hier kan ook een formele beloning tegenover gezet worden, bijvoorbeeld een niet-verplicht studiepunt,” aldus fractievoorzitter Gerrit Duits

De meerderheid van de nieuwe studenten komt rechtstreeks van het VWO, en heeft daar een eindcijfer voor Engels behaald. Dit is echter een combinatie van verschillende onderdelen van de Engelse taal zoals lezen, schrijven, spreken, luisteren en literatuuronderwijs. Dit cijfer zegt dus maar in beperkte mate iets over de leesvaardigheid van een student. De variatie in leesvaardigheid van studenten die op een andere manier instromen is nog groter. De uitkomst van de test moet gelijk aangeven welke cursus de student als vervolg op de toets bij het talencentrum kan volgen om zijn gebrek aan kennis bij te werken. VOS hoopt dat deze cursussen dan gratis te volgen zijn en geen wachtlijsten zullen hebben.

Deze diagnostische toets zou al in de eerste week van de opleiding aangeboden moeten worden. Op dat moment heeft een student nog de minste hinder ondervonden van een eventuele achterstand. Daarnaast zou het ook goed zijn om de toets ook al meteen na de inschrijving te kunnen doen. Als een student zich voor de zomer inschrijft, dan is er nog de mogelijkheid om een zomercursus te volgen,” aldus fractievoorzitter Gerrit Duits.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK