CDA: SF niet voor in gevangenis

Nieuws | de redactie
5 februari 2007 | Het CDA wil dat het kabinet zo snel mogelijk een eind maakt aan de situatie dat gedetineerden via een SF-uitwonendenbeurs hun koopkracht opvoeren. Cisca Joldersma en haar collega Jager vragen onder meer “Hoe is het mogelijk dat gedetineerden die verblijven in een penitentiaire inrichting een beurs voor uitwonenden kunnen aanvragen en deze ook toegekend krijgen en deelt u de opvatting van het CDA dat dit ongewenst is?”

Ook willen de christendemocraten weten hoe momenteel de controle plaats vindt op zulke uitwonenden via de gemeentelijke basisadministratie en welke verbeteringen daarin noodzakelijk geacht worden door het kabinet gelet op deze nieuwe feiten. U leest de volledige vragen hier.Vragen van de leden Jager en Joldersma (CDA) aan de minister van
Justitie en de staatssecretaris van Onderwijs:


1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat gedetineerden extra
inkomsten verwerven via het aanvragen van studiefinanciering voor
uitwonende studenten?

2 Hoe is het mogelijk dat gedetineerden die verblijven in een
penitentiaire inrichting een beurs voor uitwonenden kunnen aanvragen
en deze ook toegekend krijgen en deelt u de opvatting van het CDA dat
dit ongewenst is?

3 Kunt u binnen de huidige wettelijke regels ervoor zorg dragen dat
deze gedetineerden deze studiefinanciering niet meer krijgen of is
hier
wetswijziging voor nodig? 

4 Hoe vindt momenteel de controle plaats op uitwonende studenten via
de gemeentelijke basisadministratie en welke verbeteringen in die
controle acht u noodzakelijk? 
 
5 Zijn er andere groepen die in een vergelijkbare positie verkeren als
gedetineerden in een penitentiaire inrichting die ook oneigenlijk
gebruik kunnen maken van de studiefinanciering en zo ja hoe
gaat u dit voorkomen?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK