Een kenniskabinet

Nieuws | de redactie
14 februari 2007 | "De eerste professor sinds Ritzen op Onderwijs!" De eerste reacties op minister Plasterk waren vooral verrast. Doekle Terpstra zei tegen ScienceGuide dat hij hem, ook persoonlijk, als “een voortreffelijk man en wetenschapper” kent, die nu van zijn “troon moet afdalen en op een vernieuwende manier kan gaan kijken naar het brede onderwijs”.

ISO-voorzitter Sebastiaan den Bak noemt minister Plasterk iemand die “de aandacht voor de bètaopleidingen in elk geval in zich zal dragen”. Hij noemt hem vooral “de minister van doorstroming”. Want OCW moet volgens de studenten alle nadruk gaan leggen op het “doorstromen van alle talenten van de beroepskolom tot en met de universiteit. Dat lijkt mij een mooi aanknopingspunt voor het beleid van minister Plasterk”. Vanuit de VVD werd Plasterks overstap naar OCW  “moedig” genoemd, Haags codewoord voor suïcidaal.Plasterks vele, soms apodictische betogen over politiek en wetenschap komen a fortiori in beeld nu hij benoemd is. Niet alleen op ScienceGuide over leerrechten, het Innovatieplatform en HO-bekostiging, maar ook over de waarde en betekenis van religie en overtuiging in politiek, samenleving en wetenschap. Deze staan contrair tegenover essentiële punten van het regeerakkoord, zoals bijvoorbeeld op het terrein van stamcelonderzoek of  het recht van scholen “op naleving en bescherming van hun grondslag en traditie.”

Met zijn nieuwe collega Camiel Eurlings discusieerde hij via ScienceGuide al over de waarde van een Euro-MIT. Eurlings onderstreepte tegenover ScienceGuide en Plasterk daarbij, dat “het prima zou zijn om zo’n instituut naar Nederland te krijgen, maar de vraag naar de beste opzet ervan lijkt mij nog de belangrijkste. Dat het Innovatieplatform zich daar voor inzet –op beide punten- zou natuurlijk geweldig zijn.”

Lowlands University
Plasterks meest opvallende onderwijsprestatie in de voorbije jaren stond ook op ScienceGuide: zijn college [volg het hier live!] op de Lowlands University in de zomer van 2005. Voor een stampvolle menigte op het popfestival zette hij de evolutietheorie uiteen en bespotte ideeën en bepleiters – zoals zijn nieuwe collega, Maria van der Hoeven – van aandacht voor de theorie van ‘intelligent design’. In een recensie van dit college voor ScienceGuide schreef LSVb’er Judith Ploegman (nu voorzitter FNV- jongeren en SER- lid): “Vooral het college van Ronald Plasterk blijft hangen. Hij lijkt overdonderd door de volle zaal en de ongebruikelijke herrie, maar hervindt zichzelf. Drijvend op de reacties uit de zaal krijgt zijn college scherpte en diepgang. Intelligent Design wordt met relativerende humor verwezen naar het rijk der zingeving, Darwin wordt eensgezind in ere hersteld”.

Een kenniskabinet

Het kabinet-Balkenende IV bevat een kern van mensen met sterke relaties met het HO en de kennissector. Verkeersminister Camiel Eurlings (CDA) was woordvoerder in de Kamer op dit terrein en publiceerde op ScienceGuide onder meer een essay in antwoord op Geert Mak over Europa. In Brussel maakte hij zich sterk voor de onderdrukte studenten in Belarus, mede op basis van publicaties hierover op ScienceGuide en deed daarvan verslag.

Het ‘VU’-kabinet’ kent een aanzienlijk ‘UU- contragewicht’. Want de hoogleraren Plasterk en Cramer gaan na de Uithof de genen en het klimaat beïnvloeden in het kabinet-Balkenende. Ook bestuurlijk is Jacqueline Cramer voor de HO-sector geen onbekende; zo was zij vanaf 2004 lid van de Raden van Toezicht van de Universiteit Maastricht en de HAN.

Minister Ella Vogelaar van Integratie (PvdA) – van huis uit onderwijskundige – was al in de jaren 70 en 80 een prominent van de onderwijsvakbeweging en recent actief binnen de NVAO. Cultuurbewindsvrouw Marja van Bijsterveldt (CDA) sprak deze zomer nog op de Islamitische Universiteit, en wel over integratiebeleid. EZ-collega Van der Hoeven heeft een bijzondere band met het onderwijs en onderzoek en stond zelfs op 1 van de ScienceGuide Top 10 van 2003. VWS-minister Ab Klink is nu nog directeur van het wetenschappelijk instituut van het CDA, dat dezer dagen een kritische studie publiceerde naar de waarde van het Scandinavische model.

Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën, CDA)  is lid van het Innovatieplatform. Staatssecretaris Aboutaleb van SZW (PvdA) is lid van de Onderwijsraad en zijn collega-partijgenote Dijksma (OCW) was woordvoerder onderwijs in de Kamer. Tijdens Paars-1 was zij in die rol zeer kritisch over het beleid van partijgenoot Ritzen. Zij dreigde lange tijd tegen zijn plannen rond de SF en de MUB te stemmen, maar voegde zich uiteindelijk naar de discipline van fractieleider Melkert. Recent pleitte zij er voor oud- studenten die niet gaan werken (bijvoorbeeld vanwege zorgtaken) hiervoor te ‘straffen’ door ze hun studiefinanciering terug te laten betalen.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK