Episcopaat blokkeert decaan RU

Nieuws | de redactie
9 februari 2007 | Peter Nissen, de decaan van de Nijmeegse theologiefaculteit, mag geen voorzitter worden van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De Nederlandse bisschoppen hebben zich uitgesproken tegen deze benoeming. Op de achtergrond speelt het verzet van Nissen tegen de fusie met de theologische opleidingen in Tilburg en Utrecht. "Jammer dat het niet doorgaat," reageert Nissen op Voxlog.

“Ik had er zin in en denk dat ik in deze functie een waardevolle bijdrage had kunnen leveren aan de oecumenische beweging.” Over de reden waarom Nissen voor deze positie (een nevenfunctie) niet in aanmerking kwam, is geen mededeling gedaan. Nissen vermoedt dat dit “waarschijnlijk te maken heeft met de opstelling van de theologiefaculteit in Nijmegen. Waaronder het feit dat we uiteindelijk uit het fusieproces met Utrecht en Tilburg gestapt zijn.”

Het veto van de bisschoppen sluit naadloos aan bij de analyse van de relatie tussen Rome en de Radboud Universiteit in de jongste Vox (‘Geduvel met Rome’). Nissen is niet van plan om actie te ondernemen om alsnog voor de functie in aanmerking te komen. “Als het niet con amore gaat, dan heeft het niet veel zin om zoiets af te dwingen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK