Forensisch netwerk hbo/wo in de maak

Nieuws | de redactie
5 februari 2007 |

De UvA/HvA, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Politieacademie gaan een internationaal expertisecentrum opzetten rond forensische wetenschappen.  16 februari ondertekenen zij daartoe een strategisch convenant voor de verbetering van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Het centrum wordt een netwerk voor onderzoek en onderwijs, voor zowel het fundamentele onderzoek als de toepassingen ervan. De partners stellen hiertoe leerstoelen en lectoraten in. De lectoren en hoogleraren gaan gastcolleges geven bij de partners, zo wordt kennis gedeeld en uitgewisseld. Studenten kunnen nu en in de toekomst gebruikmaken van de faciliteiten van de partners. Zo maken de studenten van de UvA en de HvA nu al gebruik van het praktijkhuis van de Politieacademie. De eerste gezamenlijke lectoren worden eind 2007 benoemd; de hoogleraren naar verwachting ook eind 2007 en in 2008.

Het NFI geeft gastcolleges en rondleidingen aan studenten van de Politieacademie, de UvA en de HvA, en creëert binnen het instituut stageplaatsen voor studenten van de masteropleiding. Een nieuwe bacheloropleiding Forensisch Onderzoek bij de HvA is nu in het tweede jaar. Aan de nieuwe tweejarige deeltijd duale master of criminal investigation bij de politieacademie zijn inmiddels tientallen medewerkers in de opsporing afgestudeerd. Door de strategische samenwerking kunnen studenten ook makkelijker doorstromen van de bacheloropleiding van de HvA naar de masteropleidingen bij de UvA en de Politieacademie.

De samenwerking tussen UvA, HvA, NFI en Politieacademie ontstond al eerder en is in verschillende bilaterale overeenkomsten vastgelegd. Zo hebben de Politieacademie en het NFI vanaf 2004 meegewerkt aan het ontstaan van de master Forensic Science bij de UvA. Het programma Forensic Science aan de UvA ging in september 2005 van start als onderdeel van een tweejarige bètamaster. Onlangs kreeg de UvA van de staatssecretaris van OCenW toestemming om de tweejarige masteropleiding Forensic Science als bekostigd universitair programma te verzorgen.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK