Greep EZ op kennis vergroot?

Nieuws | de redactie
15 februari 2007 | Maria van der Hoeven gaat ook op EZ greep op het kennisbeleid krijgen. In Den Haag gaat rond, dat zij de premier zou opvolgen als de voorzitter van het Innovatieplatform. Daarmee zou Balkenende drie vliegen in één klap slaan. Ten eerste vergroot zijn CDA de greep op het beleid, dat minister Plasterk op terreinen van hoger onderwijs, R&D en creatieve industrie en media zou willen voeren.


Ten tweede verzoet het de pil van haar vertrek naar een ‘kleiner’departement, dat bovendien op het terrein van het energiebeleid bevoegdheden verliest in het kader van het nieuwe klimaat- en milieubeleid. Ten derde geeft dit de mogelijkheid het IP her in te richten onder nieuwe leiding.

Na de eerste fase waarin onder aanvoering van de premier en met zware figuren en denkers als Wijffels, Leijnse en Van Vught de lange termijn analyse en de strategische doelen zijn geformuleerd, moet het Platform nu vooral gericht gaan worden op de implementatie en continuïteit van de ingezette beleidskoers. Het zou dan effectiever kunnen zijn als een ervaren kennisminister met een eigen beleidsdepartement en uitvoeringsorganisaties –welke Balkenende’s AZ niet heeft- daarbij een trekkersrol vervult. Ambtelijk OCW en EZ zouden zich trouwens ook kunnen voorstellen, dat zij samen het secretariaat van het IP overnemen en de premier dan de voorzittersrol kan behouden. Toonaangevende leden van het IP zouden hier zeer beducht voor zijn, omdat daarmee de onafhankelijke rol van het platform in het geding zou komen door een te grote vervlechting met de uitvoerende diensten van ministeriële organisaties.      

Balkenende zei in zijn interview ruim een jaar geleden met ScienceGuide hierover: “Het volgende kabinet bepaalt zelf natuurlijk zijn prioriteiten en beleidsaanpak. Ik vind dat we in Nederland nu moeten doorgaan en volhouden met dit beleid. Het heeft per definitie een lange termijnkarakter, daar moeten we dus de kansen van pakken. Het is bovendien opvallend dat een Finland en bijvoorbeeld Beieren dit beleidsaccent ook volhouden nadat het een succes heeft gemaakt van de economische transformatie van het land. Zij zien heel goed dat de globalisering onverminderd doorgaat, dat ook zij daar met hun succes aan moeten blijven werken om in de wereldeconomie aan de top van de innovatieve landen te kunnen blijven. Voor ons is deze ontwikkeling net zo goed een feit.”

Over de invulling van de nieuwe fase van het IP onderstreepte de premier dat de implementatie en de verkenning van belangrijke nieuwe thema’s van innovatie als duurzaamheid en de creatieve industrie voorop zouden komen te staan: “Belangrijk is, dat bij de overgang naar de tweede fase van het IP-werk wij de financieringsstromen richting kennis en onderwijs konden gaan verleggen. Het voorbeeld daarvan is natuurlijk hoe de FES- gelden ‘uit het aardgas’ nu voor 50% naar de kennisinfrastructuur gaan. Die tweede fase zal van het genereren van ideeën naar de nadruk op uitvoering gaan. Daarbij blijft het belangrijk dat we de sense of urgency rond innovatie, die innovatieve attitude ook blijven aanwakkeren. Op het punt van de verkenning van langere termijn thema’s zullen we nog wel doorgaan met het uitdiepen van het thema innovatie en duurzaamheid.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK