Grote prijs voor uitmuntende bèta vrouw

Nieuws | de redactie
23 februari 2007 | De KNAW gaat voor Nederland een kandidate te selecteren voor de UNESCO-L'Oréal For Women in Science Award. Deze prijs van 100.000 dollar wordt jaarlijks wereldwijd uitgereikt aan vijf uitmuntende vrouwelijke onderzoekers op het terrein van de levens- of materiaalwetenschappen. Voor Europa is één prijs beschikbaar. Dit jaar zal de nadruk liggen op levenswetenschappen.


De jury verzoekt universiteiten, onderzoekinstellingen, wetenschappelijke verenigingen en individuele wetenschapsbeoefenaren gekwalificeerde kandidaten voor te dragen voor de UNESCO-L’Oréal For Women in Science Award 2008.

De voordracht dient vergezeld te gaan van een korte motivering (1 à 2 pagina’s A4), waarin de kwaliteit en de relevantie van het werk worden toegelicht, en een curriculum vitae van de kandidate.

Nominaties dienen voor 1 mei 2007 te worden gestuurd aan:
KNAW, Secretariaat Afdelingen
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Meer informatie
mw. P.W.M. Mol
tel. 020-5510702
pauline.mol@bureau.knaw.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK