‘HBO-onderwijs moet intensiever’

Nieuws | de redactie
9 februari 2007 |

Als de Heertjes of Verbrugges van vandaag bestuurders van een hogeschool zouden zijn, kan het niet veel efficiënter en goedkoper georganiseerd worden. Dat wil niet zeggen dat er niets te verbeteren valt: het onderwijs mag best intensiever, aldus Marcel Wintels en Ron Bormans (HAN). Ook modern onderwijs moet intensief zijn. De tegenstelling modern onderwijs en nauwelijks les versus ouderwets en intensief onderwijs, zoals die in het actuele debat aan het ontstaan is, is onvruchtbaar. Intensiteit van onderwijs is een intrinsieke kwaliteitsparameter, welke onderwijsvorm we ook kiezen, zo betogen Marcel Wintels en Ron Bormans van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). En het is ook goed dat het onderwijs zich op dat punt verantwoordt én zo nodig maatregelen neemt. Niet door ons blind te staren op de overhead – een analyse en benchmark van de financiële huishouding van hun eigen hogeschool laten zien dat die aan efficiëntiecriteria voldoet – maar door scherper te sturen op de 66% van het budget dat naar het onderwijs gaat én door het beter organiseren van het onderwijs. Daarmee formuleren zij ook het antwoord op critici als Bouwens die recent in de Volkskrant liet optekenen dat slechts 20% van het geld naar het onderwijs gaat.

U leest hier het volledig uitgewerkte betoog naar aanleiding van een presentatie die Marcel Wintels en Ron Bormans op 8 februari hielden op de voorzittersconferentie van de HBO raad.

Hier leest u over de overhead bij InHolland.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK