Intelligent it-netwerk in de maak

Nieuws | de redactie
1 februari 2007 | NCF/NWO heeft getekend om de gezamenlijke uitbouw van een pan-Europese 'grid-infrastructuur', SIRENE (Sharing Infrastructure and REsources iN Europe), te realiseren. Partners zijn onder meer de toonaangevende ‘kennislanden’ in Scandinavië en de Baltische staten. Dit is voor ons land van belang omdat ook hier hard wordt gewerkt aan een robuust research grid, waarvoor NWO recent €29 miljoen beschikbaar stelde.


SIRENE wil bouwen aan een tweede generatie grids, gebaseerd op een eenvoudige toegang tot het grid voor alle wetenschappelijk disciplines die daar gebruik van willen maken, ondersteund door de meest geavanceerde netwerktechnieken die momenteel beschikbaar zijn. Nederland loopt in de wereld voorop als het gaat om geavanceerde netwerktechnieken, die gebruik maken van de verschillende lichtpaden die via een glasvezelnetwerk kunnen worden opgezet. SIRENE hoopt en verwacht de gebruiksmogelijkheden voor gridinfrastructuren voor alle onderzoeksdisciplines te kunnen vergroten door een breder aanbod en speciale aandacht voor de menselijke interactiekant. Dit laatste betreft vooral een laagdrempelige en intuïtieve wijze van toegang verlenen.

SIRENE is geen project, maar de uitdrukking van de politieke wens gezamenlijk te bouwen aan een geavanceerde ICT-infrastructuur ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek. Naast Nederland nemen Denemarken, Estland, Finland, Ierland, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland deel aan de samenwerking.

Het principe van een grid is een intelligent softwarenetwerk (middleware) dat de toegang voor gebruikers tot allerlei computervoorzieningen vergemakkelijkt. Voorzieningen kunnen zijn instituutsclusters, individuele computers, nationale supercomputers, grote dataopslagvoorzieningen en andere bijzondere researchfaciliteiten die op afstand (via het internet) toegankelijk zijn. De toegang tot deze systemen en de onderlinge koppeling ervan zorgt ervoor dat alle beschikbare capaciteit efficiënter kan worden gebruikt, dat rekenwerk kan worden verdeeld over meer computers, en dat naar behoefte extra opslagcapaciteit kan worden gebruikt. Hoe groter en transparanter een grid is, des te meer bijzondere voorzieningen zullen er deel van uitmaken en des te eenvoudiger zal de samenwerking zijn tussen verschillende groepen, over disciplines en landsgrenzen heen.

Aanleiding voor SIRENE is dat grids een steeds belangrijker technologisch hulpmiddel worden voor wetenschap en onderzoek. Grids maken internationale wetenschappelijke vooruitgang mogelijk die voorheen ondenkbaar was of trager verliep. In tegenstelling tot grote landen, die binnen hun eigen grenzen grids kunnen realiseren waarin zich in principe alle voorzieningen kunnen bevinden, zullen kleinere landen dat alleen door nauwe samenwerking kunnen bereiken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK