Leerrechten op sterk water

Nieuws | de redactie
6 februari 2007 | Het regeerakkoord van CDA, PvdA en CU bevat voor het kennisbeleid enkele opmerkelijke aspecten, zoals een structurele investering in “innovatie, kennis en onderzoek” die van 75 mln € in 2008 oploopt naar 300 mln € in 2011 en volgende jaren. Dit in lijn met het betoog van PvdA-onderhandelaar Tichelaar bij de presentatie van de ScienceGuide-bundel 'Kennis Loont 2007-2011' vorige week. Wat betreft het HO-beleid ziet het er naar uit, dat voorlopig weinig gedaan wordt met de brokstukken die uit het vorige kabinet overbleven ten aanzien van de wet HOO en leerrechten.

Er wordt wel gestreefd naar een vernieuwd bekostigingssysteem, maar over de hele linie in het onderwijsbeleid lijkt een soort beleidsmoratorium afgekondigd te zijn. Eerst zou weleens een fundamentele evaluatie kunnen gaan plaatsvinden van de voorgenomen beleidstrajecten, inclusief die voor het HO, wellicht door het type staatscommissie dat oud-UU-voorzitter Jan Veldhuis recent opperde. Na ongeveer twee jaar zou de nieuwe minister van OCW de uitkomsten hiervan kunnen vertalen in eventuele beleidsaanpassingen. “Het onderwijsbeleid wordt opgeschort en de leerrechten gaan op sterk water,” heette het gisteravond in het Haagse.

Voor het onderwijs is wel structureel 1 miljard € aan investeringen beschikbaar.Wel blijft de opzet van het ‘aardgasfonds’ FES ongewijzigd, zodat niet overgegaan wordt op het lange termijn investeringsmodel zoals dit in Noorwegen of Canada is doorgevoerd. In het beroepsonderwijs valt een forse klap. Door aanpassing van de teldatum voor het mbo wordt daarin ruim 150 mln € bezuinigd, wat voor zo’n 25 mln € gecompenseerd wordt door het bedrag per student te verhogen. OCW wacht ook nog een niet nader aangegeven aanslag, omdat in de ‘boedelbrief’ van vertrekkend minister Zalm bij enkele ministeries zogeheten lijken in de kast zijn opgesomd en het regeerakkoord in een noot vastlegt, dat hier “taakstellend” naar oplossingen “door de ministeries van hun eigen tegenvallers” gezocht moet worden. Naar verluidt is OCW een van de ‘boosdoeners’ en dus slachtoffers op dit vlak.

Een specifiek punt van aandacht is de positie van de Randstad en de versterking van de kennis en innovatie infrastructuur aldaar. Het akkoord geeft aan dat een minister de coördinatie krijgt van een groot project, ‘het Randstadoffensief’, waarin een urgentieprogramma wordt opgenomen om onder meer de kennissector, bereikbaarheid en vermindering van de bestuurslast een impuls te geven. Daarmee sluit de nieuwe coalitie aan op het rapport-Kok en de door Yvonne van Rooy – lid van deze commissie – hieromtrent op ScienceGuide al uitgezette lijn. «
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK