LevenLangLeren in het slop

Nieuws | de redactie
12 februari 2007 | De noodzakelijke doorbraak naar LevenLangLeren wil maar niet komen. In de afgelopen vijf jaar blijken zich telkens minder mensen van 25 jaar of ouder aan te melden voor een hbo-studie, zo noteert de HBO-raad, en deze trend zet in het huidige studiejaar door, volgens zijn berekeningen van de aanmelding. Ook in de techniek daalt het aantal nieuwe studenten (-1%) . In deze sector blijft het aanbod van goed opgeleide arbeidskrachten eveneens achter bij de vraag. OU-voorzitter Theo Bovens vindt het regeerakkoord op dit punt opvallend gebrekkig: “Ik zie zelfs een tegenstrijdigheid.

Want in de inleidende teksten wordt gesproken over het investeren in de kennis van mensen zodat ze langer productief en maatschappelijk betrokken kunnen blijven. In de concrete afspraken ontbreekt evenwel elke verwijzing naar LLL. En dat terwijl langzamerhand iedereen het erover eens is dat dit van cruciaal belang is voor onze kennissamenleving. Het is tijd voor een convenant,” zegt het SER-kroonlid tegen het nieuwe kabinet.

De OU wijst al langer op het ontbreken van een infrastructuur voor leven-lang-leren en informateur Wijffels was tot voor kort voorzitter van het ‘Nationaal Initiatief Lang Leve Leren!’ waarin zo’n infrastructuur bepleit is. Dit is ingesteld door de OU, Teleac/NOT, Kennisnet en SURF. Bovens zegt daarom “verbaasd te zijn dat die gedachte door de coalitiepartners niet is opgepikt en vertaald naar een concreet voorstel. De OU, die is gespecialiseerd in LLL en het daarbijbehorende onderzoek, biedt de nieuwe bewindslieden van OCW graag aan een convenant mee uit te werken, waardoor de doelen van de coalitie met behulp daarvan ook echt kunnen worden bereikt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK